4-ročné bakalárske štúdium

02.08.2012

Na základe vyjadrenia Akreditačnej komisie a zaslanie rozhodnutia MŠVVaŠ SR zo dňa 9. 7. 2012 FIIT STU v Bratislave ponúka od akademického roku 2012/13 akreditované študijné programy 4-ročného bakalárskeho štúdia v študijných programoch Informatika a Počítačové a systémy a siete v dennej forme.

Viac informácií o študijných plánoch nájdete v brožúre Študijné programy na akad. rok 2012/13 (od str. 61).

Zdroj: http://www.fiit.stuba.sk