2. kolo prijímacieho konania na Fakultu zdravotníctva Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne

01.06.2018

Fakulta zdravotníctva Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne zverejnila 2. kolo prijímcieho konania. Termín podania prihlášky je do 20. júla 2018.

Zdroj: https://fz.tnuni.sk/index.php?id=45&no_cache=1