2. kolo prijímacieho konania na Fakultu sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne

31.05.2018

Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne zverejnila 2. kolo prijímacieho konania pre akademický rok 2018/2019. Prihlášky je možné zasielať do 30.6.2018.

Zdroj: https://fsev.tnuni.sk/index.php?id=205