Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre sa umiestnila v top desiatke udržateľných univerzít v rámci V4

14.01.2019

UI GreenMetric World University Ranking je každoročný systém hodnotenia svetových univerzít, ktorý sa sústreďuje na súčasný stav vysokoškolských kampusov a sleduje udržateľnosť na univerzitách. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre obsadila v roku 2018 v celosvetovom hodnotení 547. miesto a v rámci krajín V4  sa umiestnila v top desiatke.

V rámci Slovenska obsadila SPU v Nitre prvú priečku rebríčka, medzi európskymi univerzitami jej patrí 184. miesto.

UI GreenMetric World University Rankings (UIGM) realizuje Indonézska univerzita. Systém hodnotenia analyzuje a hodnotí výkonnosť univerzít v šiestich kategóriách: infraštruktúra, energia a zmena klímy, odpadové hospodárstvo, riadenie dopravy, vzdelávanie a výskum.

Dosiahnuté hodnotenie posilní snahu o podporu trvaloudržateľných riešení v rámci SPU a o zlepšovanie podmienok pre pracovníkov a študentov.