Deadlines for applications

Faculty Place of study

Count: 3 430

University, Faculty, Place of study Study program Form Apply the application for study Performance of the entrance exam Additional application
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Elektronický obchod a manažment
1. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.03.2022 10.06.2022 - 15.06.2022 do 12.08.2022
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Elektronický obchod a manažment
2. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.03.2022 16.06.2022 - 17.06.2022 do 12.08.2022
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Finančný manažment
1. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.03.2022 10.06.2022 - 15.06.2022
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Finančný manažment
2. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.03.2022 16.06.2022 - 17.06.2022
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Letecká doprava
1. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.03.2022 10.06.2022 - 15.06.2022
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Letecká doprava
2. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.03.2022 16.06.2022 - 17.06.2022
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Poštové inžinierstvo
2. degree , D, Slovenský
denná do 31.03.2022 16.06.2022 - 17.06.2022 do 12.08.2022
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Vodná doprava
1. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.03.2022 10.06.2022 - 15.06.2022 do 12.08.2022
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Zasielateľstvo a logistika
1. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.03.2022 10.06.2022 - 15.06.2022 do 12.08.2022
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Zasielateľstvo a logistika
2. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.03.2022 16.06.2022 - 17.06.2022 do 12.08.2022
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Železničná doprava
1. degree , D, Slovenský
denná do 31.03.2022 10.06.2022 - 15.06.2022 do 12.08.2022
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Železničná doprava
2. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.03.2022 16.06.2022 - 17.06.2022 do 12.08.2022
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky Aplikovaná informatika
3. degree , D, Anglický, Slovenský
denná 01.04.2021 - 31.05.2021 21.06.2021 - 22.06.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky Aplikovaná informatika
3. degree , E, Anglický, Slovenský
externá 01.04.2021 - 31.05.2021 21.06.2021 - 22.06.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky Aplikované sieťové inžinierstvo
2. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 18.06.2021 08.07.2021 - 08.07.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky Biomedicínska informatika
2. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 18.06.2021 08.07.2021 - 08.07.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky Informačné a sieťové technológie
1. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 18.06.2021 08.07.2021 - 08.07.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky Informačné systémy
2. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 18.06.2021 08.07.2021 - 08.07.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky Informačný manažment
2. degree , D, Slovenský
denná do 18.06.2021 08.07.2021 - 08.07.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky Informačný manažment
2. degree , E, Slovenský
externá do 18.06.2021 08.07.2021 - 08.07.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky Informatika
1. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 18.06.2021 08.07.2021 - 08.07.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky Informatika a riadenie
1. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 18.06.2021 08.07.2021 - 08.07.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky Inteligentné informačné systémy
2. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 18.06.2021 08.07.2021 - 08.07.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky Inteligentné informačné systémy
3. degree , D, Anglický, Slovenský
denná 01.04.2021 - 31.05.2021 21.06.2021 - 22.06.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky Inteligentné informačné systémy
3. degree , E, Anglický, Slovenský
externá 01.04.2021 - 31.05.2021 21.06.2021 - 22.06.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky Manažment
1. degree , D, Slovenský
denná do 18.06.2021 08.07.2021 - 08.07.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky Manažment
1. degree , E, Slovenský
externá do 18.06.2021 08.07.2021 - 08.07.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky Manažment
3. degree , D, Anglický, Slovenský
denná 01.04.2021 - 31.05.2021 21.06.2021 - 22.06.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky Manažment
3. degree , E, Anglický, Slovenský
externá 01.04.2021 - 31.05.2021 21.06.2021 - 22.06.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky Počítačové inžinierstvo
1. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 18.06.2021 08.07.2021 - 08.07.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky Počítačové inžinierstvo
2. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 18.06.2021 08.07.2021 - 08.07.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Geodézia a kartografia
1. degree , D, Slovenský
denná do 31.03.2022 do 12.08.2022
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Geodézia a kartografia
1. degree , E, Slovenský
externá do 31.03.2022 do 12.08.2022
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
2. degree , D, Anglický
denná do 31.05.2022 19.07.2021 - 12.08.2022
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
2. degree , D, Slovenský
denná do 31.05.2022 11.07.2022 - 12.08.2022
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
2. degree , E, Slovenský
externá do 31.05.2022 11.07.2022 - 12.08.2022
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Pozemné staviteľstvo
1. degree , D, Slovenský
denná do 31.03.2022 do 12.08.2022
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Pozemné staviteľstvo
2. degree , D, Slovenský
denná do 31.05.2022 11.07.2022 - 12.08.2022
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Staviteľstvo
1. degree , D, Slovenský
denná do 31.03.2022 do 12.08.2022
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Staviteľstvo
1. degree , D, Anglický
denná do 31.03.2022 do 12.08.2022
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Staviteľstvo
1. degree , E, Slovenský
externá do 31.03.2022 do 12.08.2022
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Technológia a manažment stavieb
1. degree , E, Slovenský
externá do 31.03.2022 do 12.08.2022
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Technológia a manažment stavieb
1. degree , E, Slovenský
externá do 31.03.2022 do 12.08.2022
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Technológia a manažment stavieb
2. degree , D, Slovenský
denná do 31.05.2022 11.07.2022 - 12.08.2022
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Technológia a manažment stavieb
2. degree , E, Slovenský
externá do 31.05.2022 11.07.2022 - 12.08.2022
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Automatizované výrobné systémy
2. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 30.04.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Automatizované výrobné systémy
3. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.05.2021 21.06.2021 - 25.06.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Automatizované výrobné systémy
3. degree , E, Anglický, Slovenský
externá do 31.05.2021 21.06.2021 - 25.06.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Časti a mechanizmy strojov
3. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.05.2021 21.06.2021 - 25.06.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Časti a mechanizmy strojov
3. degree , E, Anglický, Slovenský
externá do 31.05.2021 21.06.2021 - 25.06.2021

Page 68 of 69