Systematic philosophy

Absolvent ovláda vedecké metódy výskumu vo filozofii, dokáže sledovať súčasný stav bádania vo filozofii, produktívne na neho nadväzovať a verejne prezentovať vo vedeckom jazyku nové poznatky. Základná oblasť, na ktorú sa jeho vedecká práca predovšetkým zameriava je SYSTEMATICKÁ FILOZOFIA. Absolvent odboru si osvojí: metodológiu vedeckej práce, schopnosť začleniť svoje filozofické skúmania do širšieho spoločenského a kultúrneho rámca a nachádzať obsahové väzby s inými špeciálnymi vedeckými disciplínami, osobitne s humanitnými disciplínami a s teológiou, cieľavedomé zohľadňovanie aj hodnotových, etických, ekologických, sociálnych, právnych a v neposlednom rade náboženských a duchovných aspektov problematiky, prezentovanie svojich výsledkov, preukazujúc v nich zmysel pre pravdu, vedeckú korektnosť, originálnosť, novosť, filozofickú intuíciu, ako aj schopnosť metodologickej reflexie.Prospects of graduates

Rozsah a hĺbka absolventových vedomostí a praktických, najmä pedagogických a vedeckých schopností, ho oprávňuje po určitej pedagogickej praxi v odbore a po ďalšom vedeckom výskume a prezentácii poznatkov vo vedeckých publikáciách dosiahnuť vedecko–pedagogickú hodnosť “docent” (doc.) alebo aj “profesor” (prof.), prípadne vedeckú hodnosť “Doktor vied” (DrSc.). Získané vzdelanie rozširuje možnosti uplatnenia absolventa samostatne pracovať vo výskume v rozličných vedeckovýskumných aj interdisciplinárnych tímoch. Na vysokých školách, osobitne na fakultách spoločenskovedného a humanitného charakteru môže pôsobiť ako odborný asistent v odbore filozofia alebo v niektorom príbuznom odbore. Absolvent odboru vedecky pracuje, prináša vlastné riešenia v oblasti systematickej filozofie alebo dejín filozofie výsledky svojho skúmania prezentuje dizertačnou prácou, ktorá spĺňa obsahové a formálne kritériá vedeckej monografie.Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Trnava University in Trnava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

PhD. degree of study: The selection procedure based on the professional exam and professional interview about the submitted topic of the dissertation paper considering previous achieved education results.Additional information

The Faculty of Arts offers its students accommodation, services of its university library, department libraries, a whole range of specialised classrooms and facilities, such as the video presentation classrooms, multimedia classrooms, multifunctional hall, office for Doctoral students, Centrum of Communication, a central IT system, Modular Academic Information System (MAIS), University Pastoration Center, services of psychological counsel, university cafeteria and several other support services.

Trnava University does not have its own Hall of residence yet, the university management has therefore arranged for contractual accommodation with several third-party providers of accommodation. Students are accommodated in hostels according to criteria approved of by the Academic Senate of the Trnava University. Students pay for accommodation from SKK 900 to SKK 1,300 per month. At the beginning of 2005, the university started to build its own Hall of residence.

Catering is arranges in the student cafeteria together with university employees. Students are provided apart from main courses also fast food and additional snacks (in form of a buffet).Conditions for international students

Conditions of admission of foreigners, international students or students who graduated from secondary school abroad are the same as for students who graduated from the given level of studies in the Slovak Republic and are citizens of the Slovak Republic.

Participants who graduated from a lower level of school abroad will provide nostrified documents regarding education in accordance with the provisions of the Decree No. 207/1993 Coll.Coordinator for students with specific needs

Mgr. Mária Kozelková, tel.: 033/5939362, e-mail: maria.kozelkova@truni.skGeneral information on the admission exam

The Faculty of Arts of Trnava University in Trnava (hereinafter referred to as "TU") plans to accept depending on the volume of assigned budgetary resources and fulfillment of basic and further conditions of admission to studies for the academic year of 2009/2010 to the full-timeform of studies of the Bachelor programme 450–500 students, 300 students for Master programme.

It is necessary to use the relevant type of application for studies (Bachelor, Master, Doctoral).

The basic condition of admission to Bachelor studies (the title of Bc.) is the completion of the secondary education or the completion of secondary vocational education. The basic condition of admission to Master degree of studies (the title of Mgr.) is the completed Bachelor studies). The basic condition of admission to the Doctoral studies (the title of PhD.) is the completed university studies of the 2nd degree.

Requirements for admission of foreigners, international students or students who graduated from the secondary school abroad are the same as for students who graduated from the given level of studies in the Slovak Republic and are citizens of the Slovak Republic.

The Faculty of Arts of TU reserves the right to make potential modifications of updates in the interest of improving the admission procedure in accordance with the Article 57 Paragraph 5 of the Act No. 131/2002 Coll. on Universities as amended.

Applicants for study submit the filled out application form to the registered office of the faculty: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Hornopotočná 23, 918 43 Trnava. Applicants who completed lower level of studies prior to the school year of 2008/2009 will send the application form and verified photocopies of school reports (for Bc. - secondary school school reports from the 1st to 4th year or 5. th year + secondary school leaving certificate), for Mgr. school reports and diploma from the Bc. studies and for PhD. studies, school reports and diploma from the 2nd level of university studies). Applicants who complete a lower level of studies in 2009 will submit an application confirmed by the school. Applicants taking the entrance exam will submit officially verified documents (certificates from the 4th year together with verified secondary school leaving certificate or diploma and certificate from the Bachelor degree of studies or certificate and diploma from the 2nd degree of university studies) personally at the registration on the day of the entrance exam.

Applicants will be accepted based on a selection procedure, they will send the officially verified copies of school reports (for Bachelor studies from the last year of secondary school and secondary school leaving certificate, for Master studies from Bachelor state exams and for Doctoral studies from Master state exams or their equivalent) within two days after successful passing of the secondary school leaving exam or state exam.

The faculty does not request a confirmation of the health status of the applicant. In case of need to consider physical handicap in the process of the entrance exam, the applicant will attach to the application form a confirmation of the physical handicap and a recommendation with regards to the form of the exam.

Applicants may submit several application forms to the faculty. For each study programme a new application form needs to be submitted and a fee paid repeatedly equaling SKK 1,000.00 (EUR 33.19). Applications applying toPhD.. studies and interested in both forms of studies, submit application form twice and pay the fee only once.

Applicants who completed the lower level of education abroad, will submit nostrified documents on education in accordance with the provisions of the Decree No. 207/1993 Coll. Receipt confirming the payment of the fee for entrance exam (amounting to SKK 1,000.00 / EUR 33.19) needs to be attached to page 3 of the application form. In case of absence at the entrance exam, the fee is not refunded.Form of entrance exam

Selection procedure  • Apply the application for study

    01.10.2020 - 31.03.2021

Always up-to-date news about university Trnava University in Trnava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
200


Additions
  • overená fotokópia diplomu (paper form)
  • overená fotokópia vysvedčenia (paper form)
  • fotokópia dodatku k diplomu (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 1000 €

The fee for admission procedure
application form: 35 €
E-application form: 35 €

Billing information

Fee for the admission procedure: SKK 1,000.00 (EUR 33.19)

Account Number: 7000241228/8180

Variable symbol: 200902

Referential Number: 8696196

Always up-to-date news about university Trnava University in Trnava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: doc. Dr. phil. Erik Hrnčiarik – erik.hrnciarik@truni.sk
Last update: 21.03.2021 16:11

Draw attention to not topical data