Hospodárska a podnikateľská etika

Prospects of graduates

Schopnosť pokračovať v druhom stupni vysokoškolského štúdia,
- Špecialista v oblasti aplikovanej etiky,
- Člen nižšieho a stredného manažmentu v oblasti uplatňovania a dodržiavania etických kódexov v domácom i medzinárodnom obchode,
- Špecializovaný pracovník v oblasti etiky v štátnej službe a verejnej správe,
- Špecializovaný poradca pre oblasť ľudských a občianskych práv.Always up-to-date news about university College of International Business ISM Slovakia in Prešov on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Prijímacie konanie začína doručením riadne vyplnenej prihlášky s príslušnými prílohami na adresu školy.
- Uchádzači o štúdium na prvom stupni vysokoškolského štúdia sú prijímaní na základe posúdenia dosiahnutých výsledkov zo strednej školy.
- Uchádzači o štúdium na druhom stupni vysokoškolského štúdia sú prijímaní na základe výsledkov prijímacieho konania.Conditions for international students

Podmienky na prijatie zahraničných uchádzačov sú totožné s podmienkami ako pre občanov Slovenskej republiky. Súčasťou motivačného pohovoru je v tomto prípade aj overenie znalostí slovenského jazyka.Without entrance examinations
yes

Conditions of admission without the entrance exam

- úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie, ukončené maturitnou skúškou (všetky typy maturít)
- výsledky z maturitnej skúšky a koncoroočných vysvedčení pri absolvovaní strednej školy
- základné vedomosti z anglického jazyka a  ruského/nemeckého  jazykaGeneral information on the admission exam

Prijímacie konanie začína doručením riadne vyplnenej prihlášky s príslušnými prílohami na adresu školy.
- Uchádzači o štúdium na prvom stupni vysokoškolského štúdia sú prijímaní na základe posúdenia dosiahnutých výsledkov zo strednej školy.Form of entrance exam

bez prijímacej skúšky • Apply the application for study

  01.01.2022 - 30.06.2022

 • Performance of the entrance exam

  01.07.2022 - 31.08.2022

 • Send certificate to

  31.08.2022

 • Submit additional application form

  01.07.2022 - 31.08.2022

 • Performance of the additional entrance exam

  01.07.2022

Always up-to-date news about university College of International Business ISM Slovakia in Prešov on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
80


Additions
 • leaving certificate (paper form)
 • medical certificate (paper form)
 • attested copy of birth certificate (paper form)
 • CV


Annual tuition fees
Standard length of study: 850 €
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 850 €

The fee for admission procedure
application form: 40 €

Billing information

Banka: Slovenská sporiteľňa – pobočka Prešov
Účet (IBAN):  SK 8409000000000502611848
Variabilný symbol: rodné číslo uchádzača
Konštantný symbol: 0308

Always up-to-date news about university College of International Business ISM Slovakia in Prešov on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
The first three years of your studies could be funded by a scholarship of up to €9,000. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: PhDr. Ivana Mašlejová – sekretariatrektora@ismpo.sk
Last update: 26.09.2022 12:38

Draw attention to not topical data