University

College of International Business ISM Slovakia in Prešov

University logo

University profile

Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove (ďalej len „VŠMP ISM“ alebo „vysoká škola“) je súkromnou neuniverzitnou vysokou školou. Cestou ponuky kvalitných, relevantných, atraktívnych a flexibilných študijných programov vytvára v Prešove vzdelávaciu inštitúciu pre objavovanie internacionálnej a interdisciplinárnej dimenzie podnikania. Štúdium na jednej z najlepších obchodných škôl na Slovensku - to je jeden z dôvodov prečo študovať na vysokej škole medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove (ďalej len „VŠMP ISM“ alebo „vysoká škola“) je súkromnou neuniverzitnou vysokou školou. Poslaním vysokej školy je rozvíjať harmonickú osobnosť, vedomosti, múdrosť, dobro a tvorivosť v človeku, rozvíjať poznanie na základe tvorivého vedeckého bádania v oblasti ekonómie, ekonomiky a spoločenských vied a prispievať k rozvoju vzdelanosti, vedy, kultúry a zdravia pre blaho celej spoločnosti.

Study places

Seat of the university

Duchnovičovo námestie 1, 080 01, Prešov

051/758 1797

Calendar of Terms

Sorry, university did not provide the necessary information to date.

University study programmes

University detail

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Newsletter

 

Responsibility for content: PhDr. Bibiána Arvayová (sekretariatrektora@ismpo.sk)
Last update: 25.04.2019 08:53

Draw attention to not topical data