Teachers assessment

Martin Višňanský

Martin Višňanský
PharmDr., PhD., MBA

A / 57 ratings

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Odborný asistent

Download QR card

Please rate me

You need to be logged to rate this teacher!

Comments from you

Anonymous voting
28.04 2022

Pán doktor Višňanský ma jedinečné znalosti a osobitný prístup. Neváha odpoveď na žiadnu otázku. Stále sa snaží nás študentov posúvať ďalej v živote. Pomáha nám sa zamýšľať aj nad inými otázkami života, badať kým chceme byť, čo chceme robiť, čo na to potrebujeme a ako to dosiahnuť.

Anonymous voting
14.05 2021

Výborný prístup k študentom, zaujímavé prednášky a cvičenia. Niet čo dodať.

Anonymous voting
13.05 2021

Pán doktor Višňanský je skutočne prínosom nie len pre univerzitu všeobecne, ale aj pre každého jedného študenta. Hodiny boli zaujímavo poňaté a neboli jednotvárne. Aj keď to počas tohto dištančného štúdia nebolo jednoduché, tak dokázal nájsť spôsob ako zaujať študentov - či už to bolo videami, úlohami, osobnými príhodami a podobne. Je to veľmi šikovný, empatický, ambiciózny človek (aspoň z môjho pohľadu) a vie ako pracovať s ľuďmi. Semináre boli pohodové, v dobrej nálade a plné zaujímavých poznatkov či životných príbehov. Určite si z týchto hodín každý niečo odniesol. Ďakujeme.

Anonymous voting
11.05 2021

Musím sa priznať že keď som videla predmety, ktoré budeme s pánom doktorom mať, tak som nebola nadšená, nakoľko som ich pred tým vnímala ako veľmi nezáživné, no po tomto semestri musím povedať že boli jedni z najlepších. Som veľmi vďačná že sme ich mali práve s pánom doktorom Višňanským, ktorý nás neustále obohacoval o svoje skúsenost, príklady z praxe, hodiny spestril zaujímavými videami či odporúčanou literatúrou.

Anonymous voting
11.05 2021

Počas tohto nie ľahkého obdobia najlepší pedadóg s akým som sa stretla (aj keď nie naživo)... Bol neskutočne ústretový, ochotný pomôcť aj mimo jeho predmetu... Mal veľmi obohacujúce prednášky a seminárne cvičenia.. Radosť pracovať s takým pedagógom ako bol on.. Za mňa najlepší za letný semester...

Anonymous voting
11.05 2021

Úžasný prístup, zaujímavé prednášky

Anonymous voting
19.05 2019

Úžasný prístup k študentom a veľmi zaujímavé prednášky, mnoho životných skúsenosti a hlavne rád do života - k takýmto dobrým a úprimným radám sa farmaceut nedostane často, o to cennejšie sú. Ďakujeme.

Anonymous voting
05.05 2017

Veľmi oceňujem ústretovosť, ľudský prístup, entuziazmus, interakciu so študentmi, pútavý prejav a presvedčivosť pri podávaní informácií vyplývajúca zo skúseností z reálnej praxe.

Anonymous voting
04.05 2017

Najlepší vyučujúci akého som na tejto škole mala. Výborne podané informácie konečne nám niekto povedal aké to je v praxi. Skvelý prístup, obrovská motivácia do života (na tejto škole dosť potrebná). Škoda že nieje takýchto vyučujúcich viac. Vďaka predmetom s týmto vyučujúcim som mala môj najlepší semester na tejto škole.

Andrea Sprochova
11.05 2016

Ďakujem za všetky skúsenosti, ktoré nám pán doktor odovzdával počas prednášok i cvičení zo svojej naozaj bohatej praxe ako aj laicky vysvetlil zložité a častokrát i nepochopené poučky a dovolil nám nahliadnuť do podnikateľskej reality farmácie. Skvelý vyučujúci, ktorý sa naozaj vyzná v problematike a veľa nás toho naučil a najmä zakaždým zaujal !!! Konečne niekto, kto nás dokázal naozaj namotivovať na svoje stanovené ciele a prinútil nás zamyslieť sa nad svojou budúcnosťou a teda zistiť vôbec svoje možnosti a príležitosti po ukončení štúdia!!! Veľmi sme sa tešili na každý štvrtok a sme vďační, že každý týždeň bol ochotný dochádzať na našu univerzitu v KE aj napriek svojej pracovnej vyťaženosti a povinnostiam. Doteraz sme sa nestretli s takýmto prístupom a už sa asi ani nestretneme. Veľmi si prajem aby pána doktora Višňanského mohli zažiť aj naší mladší spolužiaci!!!