nemecký jazyk a kultúra (v kombinácii)

Detail of the study program

Code: 23075
UIPŠ code: 7332R08
University: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Faculty: Filozofická fakulta
Place of study:
Authorized places of study:
Form of study: denná
Level of study: 1.
Title: bakalár, Bc.
Length of study: 3
Field of study: filológia
Languages of provision nemecký jazyk, slovenský jazyk
Professionally oriented: no
Common study program no
First Accreditation: 30.11.2009
Accreditation to:
Suspension from:
Decision text: Priznanie_PaT_bez ČO_ rekareditácia
Date of last issued decision: 30.10.2015
Decision number: 2015-18831/48259:12-15A0

Study program offer

Informácie o uplatnení absolventov

Decisions of the MŠVVaŠ SR

Meeting number AK: 88.
Date of decision: 30.10.2015
Decision number: 2015-18831/48259:12-15A0
Decision text: Priznanie_PaT_bez ČO_ rekareditácia
Dátum právoplatnosti: 11.11.2015
Verdict AK: do najbližšej komplexnej akreditácie
Date time limit to:
Message:
Accompanying text:

Back