News VŠM

Latest articles

Aké budú univerzity po pandémii?

09.03.2021

Aké budú univerzity po pandémii?  

Sú školy pripravené na prehodenie výhybky z dennej formy štúdia na online? Vysoká škola manažmentu ponúka niečo zo svojho know-how.

23.03.2020

Čo robiť a kde začať - krátky návod na rýchly prechod na online štúdium pre Vysoké školy v časoch krízy.  

Prerušenie prezenčnej výučby na Vysokej škole manažmentu

10.03.2020

Prerušenie výučby vo všetkých programoch VŠM.  

Deň otvorených dverí Vysokej školy manažmentu / City University of Seattle

17.02.2020

Deň otvorených dverí  

Reminiscencie Medzinárodného workshopu znalostného manažmentu (IWKM) na VŠM

02.01.2020

Vysoká škola manažmentu (VŠM) zorganizovala „Medzinárodný workshop znalostného manažmentu“ už štrnástykrát.  

Prvá súkromná vysoká škola na Slovensku oslavuje 20 rokov

10.12.2019

Vysoká škola manažmentu (VŠM)/City University of Seattle programy oslávila svoje dvadsaťročné jubileum  

Barca Innovation Hub – Universitas online programy prichádzajú na Slovensko vďaka Vysokej škole manažmentu/City University of Seattle Programs

16.09.2019

Barca Innovation Hub – Universitas online programy prichádzajú na Slovensko vďaka Vysokej škole manažmentu/City University of Seattle Programs  

Vysoká škola manažmentu (VŠM/CityU programs) už štrnástykrát organizuje „Medzinárodný workshop o znalostnom manažmente“ - IWKM

01.08.2019

Medzinárodný workshop o znalostnom manažmente  

Deň otvorených dverí Vysokej školy manažmentu v Trenčíne

18.04.2019

Deň otvorených dverí  

Medzinárodný workshop IWKM 2018 potvrdil budúcnosť znalostného manažmentu

21.11.2018

Medzinárodný workshop IWKM 2018 potvrdil budúcnosť znalostného manažmentu  

  • «
  • 1 (actual)
  • 2
  • 3
  • »