Aké budú univerzity po pandémii?

09.03.2021

Univerzitný svet sa po prepuknutí pandémie COVID-19 ocitol výlučne v online priestore. Budovy, internáty a areály škôl osireli a natíska sa množstvo otázok, ako vlastne bude vyzerať univerzitný život po pandémii. Viaceré prieskumy indikujú, že univerzitný svet sa stane viac digitálny a závislý na dodržiavaní odstupov medzi vyučujúcimi a študentami a študentami navzájom. Viaceré americké univerzitné campusy zvažujú prebudovanie dvojposteľových internátnych izieb na jednoposteľové, či zavedenie „take away“ možnosti v univerzitných kantínach. Veľkokapacitné prednáškové sály v dôsledku dodržiavania odstupu budú naplnené na 30 – 50% svojej kapacity a školy zavedú viaceré digitálne nástroje na živé vysielanie priamo z učební pre študentov, ktorí budú mimo univerzitné areály.

Ak sa pozrieme na tie najlepšie univerzity sveta a ich post-pandemické vízie dostaneme sa k zoznamu niekoľkých spoločných očakávaní:

1. Univerzity vo zvýšenej miere nahradia prezenčné hosťovské prednášky expertov živým online vstupom cez telekonferenčné systémy (ZOOM, MS Teams, atď.),
2. Univerzity vo zvýšenej miere prepracujú svoje študijné programy so zameraním na prax s cieľom vytvorenia nerezidenčných programov, teda programov, kedy nie je potrebné  ubytovanie študenta na univerzitnom internáte. Tieto študijné programy budú ťažiskovo vystavané na online štúdiu v kombinácii s blokovou výučbou počas leta alebo mimo hlavných časov akademického kalendára univerzity,
3. Univerzity vo zvýšenej miere nahradia fyzické konzultačné hodiny online konzultačnými hodinami, aby zabezpečili zníženie mobility a zachovanie odstupu medzi študentom a vyučujúcim. Online konzultačné hodiny vytvoria nový štandard odbornej konzultácie medzi študentom a vyučujúcim,
4. Univerzity vo zvýšenej miere upravia svoje zamestnanecké vzťahy smerom k vyššej flexibilite pracovnej doby zamestnancov škôl s akcentom na home office tam, kde to bude možné.

Tých nezodpovedaných otázok ako bude vlastne vyzerať univerzitný sektor po pandémii je nespočetne veľa a siahajú od reorganizácie a redizajnu študijných programov, cez doručovanie obsahu až po úpravy fyzickej infraštruktúry univerzít. Každopádne, ak budú univerzity chcieť uspieť v novom normále, budú musieť skombinovať svoje silné stránky s vynárajúcimi sa príležitosťami, ktorým budú univerzitné manažmenty čeliť po skončení pandémie COVID-19.

Zdroj: Mgr. Branislav Zlocha
Riaditeľ pre marketing a rozvoj,
Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle Programs

Photogallery of this article: