Žilinská univerzita v Žiline na zdieľanom 1. mieste v prestížnom celosvetovom rebríčku univerzít

19.10.2023

UNIZA sa umiestnila na 1. zdieľanej pozícii spomedzi slovenských univerzít v THE World University Rankings 2024. Rebríček univerzít THE WUR tento rok zahŕňa viac ako 1900 univerzít zo 108 krajín a regiónov.

Rankingový systém THE WUR je založený na novej metodike WUR 3.0, ktorá zahŕňa 18 starostlivo kalibrovaných ukazovateľov výkonnosti, ktoré merajú výkonnosť inštitúcie v piatich oblastiach: výučba, výskumné prostredie, kvalita výskumu, priemysel a medzinárodná perspektíva. V celosvetovom ponímaní UNIZA obhájila svoju pozíciu 1001. – 1200. Na Slovensku sa UNIZA umiestnila na poprednej pozícií v THE World University Rankings 2024 spolu s Univerzitou Komenského v Bratislave.

„Uznanie v prestížnom hodnotení THE Rankings potvrdzuje našu neustálu snahu o excelenciu vo výučbe, výskume aj inováciách. Spoločne s našimi vedeckovýskumnými pracovníkmi a partnermi z praxe máme záväzok poskytovať kvalitné vzdelanie a naďalej sa zlepšovať,“ povedal Ján Čelko, rektor UNIZA.

Link: https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2024/world-ranking