XXIV. ročník medzinárodného festivalu vysokoškolských folklórnych súborov Akademický Zvolen 2019 sa skončil. Víťaz je známy, ceny sú rozdané.

15.07.2019

Dňa 11. júla 2019 na slávnostnom galakoncerte v divadle J. G. Tajovského vo Zvolene bol vyhlásený laureát festivalu, ktorým sa stal folklórny súbor Hornád z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Na festivale sa zúčastnilo 8 folklórnych súborov zo Slovenska a 4 súbory zo zahraničia, ktoré súťažili o hlavnú cenu festivalu – Zvolenskú fujaru. Viac ako 350 mladých ľudí – spievajúcich, hrajúcich či tancujúcich, súťažne vystupovalo počas dvoch súťažných večerov. Súťažné večery v Divadle J. G. Tajovského a Festivalové večery na Námestí SNP vo Zvolene, ako aj krojovaný sprievod mestom potvrdili, že obyvateľom tohto regiónu je slovenský folklór veľmi blízky.

Všetky vystúpenia sledovala odborná porota, ktorá hodnotila hudbu, spev, tanec, námet, scénické spracovanie či autentickosť odevov. Na základe posúdenia odbornej poroty sa laureátom festivalu stal folklórny súbor Hornád z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorý vystúpil s programovým blokom s názvom „Ostrov“. Ostrov je choreografia, ktorá inscenuje tanečnú príležitosť počas dožinkových slávností v obci Ostrov v južnom Zemplíne, v období po druhej svetovej vojne. Autorom choreografie je Mgr. Štefan Štec a autor hudobného spracovania je Dominik Maniak.

Osobitým ocenením festivalu bola Cena primátorky mesta Zvolen, ktorú primátorka Lenka Balkovičová odovzdala osobne folkloristom súboru Ratilio, ktorého zriaďovateľom je Univerzita vo Vilniuse, Litva.

Rektor Technickej univerzity vo Zvolene prof. Rudolf Kropil odovzdal súborom ceny za jednotlivé prvky umeleckých prejavov, ako aj hlavnú cenu festivalu – Zvolenskú fujaru. Vo svojom príhovore poďakoval všetkým účastníkom, ocenil ladnosť ich pohybov a ľúbozvučnosť hudby, poďakoval tiež celému organizačnému tímu a divákom v hľadisku, ktorí vytvorili vynikajúcu atmosféru. Zároveň odovzdal „štafetu“ organizovania akademického folklórneho festivalu do rúk prorektora Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, doc. Miroslava Tvrdoňa, organizátora festivalu Akademická Nitra 2020.

Galakoncert a zároveň aj festival Akademický Zvolen 2019 tradične skončil zborovo odspievanou študentskou hymnou Gaudeamus Igitur.
-ĽB-
Foto: P. Koreň
 

Zdroj: https://www.tuzvo.sk/sk/zvolenska-fujara-opat-putuje-do-kosic