Výskum v oblasti adultných kmeňových buniek a regeneračnej medicíny

10.05.2021

Vedúci kolektívu: MVDr. Ján Rosocha, CSc.
Členovia tímu: RNDr. Tímea Špaková, PhD.; Ing. Denisa Harvanová, PhD; RNDr. Jana Matejová, PhD.; RNDr. Jana Janočková, PhD; RNDr. Lucia Slovinska, PhD.

Výskum je zameraný na definovanie podstaty regeneračného účinku ľudskej mezenchýmovej kmeňovej bunky (ďalej len MSC – Mesenchymal stem cell). Doposiaľ sme sa venovali izolácii a charakterizácii MSC z kostnej drene, synovie, tuku a plodových obalov, pričom sme dospeli k záveru, že tak imunomodulačné ako aj regeneračné účinky sú dosiahnuteľné prostredníctvom priameho bunkového kontaktu s poškodeným tkanivom alebo prostredníctvom extracelulárnych produktov MSC. V súčasnosti sa snažíme o nájdenie vhodnej metódy pre izoláciu a charakterizáciu exozómov produkovaných ľudskými mezenchýmovými kmeňovými bunkami tak po ich stimulácii rôznymi zápalovými tkanivami, ako aj  rekombinantnými molekulami zápalu. Predpoklad je, že extracelulárne produkty ľudských MSC budú mať rôzne efekty na zápalom poškodené tkanivá - hlavne protizápalové a regeneračné. Nakoľko MSC sú bunky, ktoré sa nachádzajú skoro vo všetkých tkanivách nášho tela, predpokladáme, že práve tieto bunky sú v našom tele zodpovedné za mnohé regeneračné účinky v tkanivách ako kĺby, svaly, srdce, pľúca, pečeň, CNS, atď. Našim cieľom je pripraviť  a definovať bunkové (MSC) a extracelulárne produkty, ktoré budú použiteľné v regenerácii chorobou či úrazom poškodených tkanív a orgánov.

Viac informácií: https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/vyskumny-ustav/tkanivova-banka

Zdroj: https://www.upjs.sk/aktualne-spravy/21959/