Výnimočný vysokoškolský pedagóg je z Technickej univerzity v Košiciach

18.10.2021

Ocenenie excelentných vedcov ESET Science Award má nových laureátov. V sobotu 16. októbra 2021 si v budove Slovenskej filharmónie počas slávnostného večera v prítomnosti prezidentky SR Zuzany Čaputovej a predsedu vlády SR Eduarda Hegera prevzali ocenenia tri osobnosti slovenskej vedy.

Výnimočnou osobnosťou slovenskej vedy za rok 2021 sa stal Ján Dusza, výnimočným mladým vedcom do 35 rokov Ladislav Valkovič a výnimočným vysokoškolským pedagógom Jozef Zajac.

 

Výnimočný vysokoškolský pedagóg – Dr.h.c. mult. prof. Ing. Jozef Zajac, CSc. pôsobí ako dekan Fakulty výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach. Venuje sa téme progresívnych výrobných technológií ako laser, vodný prúd, plazma či vysokorýchlostné obrábanie. V priemysle sa využívajú už niekoľko desaťročí, no najlepšie roky majú podľa Zajaca ešte pred sebou. 

Z pohľadu univerzitného pedagóga zdôrazňuje význam prepojenia vysokoškolského štúdia s praxou. Jeho fakulta dosahuje až 99-percentú úspešnosť zamestnania absolventov do troch mesiacov od skončenia štúdia, pričom 70 až 80 percent z nich aj ostáva pracovať na Slovensku.

„Nevnímam to ako ocenenie len pre mňa, ale aj pre všetkých učiteľov základných, stredných aj vysokých škôl, ktorí sa museli vyrovnávať s výzvami tejto pandemickej doby“, povedal.

Zdroj: https://www.tuke.sk/wps/portal/tuke/university/news/vynimocny-vysokoskolsky-pedagog-je-z-tuke