Univerzita sa zúčastnila veľtrhu vysokoškolského vzdelávania v austrálskom Perthe

11.03.2024

V západoaustrálskom meste Perth sa konal v termíne 4. - 8.marca 2024 medzinárodný veľtrh vysokoškolského vzdelávania APAIE 2024 (Asia-Pacific Association for International Education).

Univerzita sv. Cyrila a Metoda na tomto svetovom podujatí reprezentovali a zastupovali rektorka prof. Katarína Slobodová Nováková a prorektorka pre zahraničné vzťahy doc. Andrea Čajková. Ich pracovná cesta bola súčasťou slovenskej delegácie reprezentantov a zástupcov slovenských vysokých škôl, ktorú zastrešovalo Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže, na čele so štátnym tajomníkom Mgr. Róbertom Zsemberom. Spoločne sa na tomto podujatí zúčastnili zástupcovia vysokých škôl z viac ako 60 krajín sveta.

Počas troch dní na veľtrhu UCM nadviazala desiatky zaujímavých spoluprác, najmä s ázijskými univerzitami, ktoré sa v budúcnosti pretavia do nových mobilitných projektov, výmeny študentov, spoločných tzv. Summer schools, spoluprác v rámci výskumných tímov či spoločných publikačných aktivít.

Účasť na tomto podujatí bola finančne zastrešená projektom z Plánu obnovy a odolnosti: „Podpora projektov propagácia vysokých škôl v zahraničí“, ktorý UCM získala.

Tešíme sa na nové partnerstvá a medzinárodnú spoluprácu na úrovni vzdelávania, vedy a výskumu.

Zdroj: https://www.ucm.sk/sk/aktuality/detail/3627/