Technológ roka z Technickej univerzity v Košiciach

20.05.2023

Už 26. ročník podujatia Vedec roka SR 2022 sa uskutočnil 16. mája 2023 v priestoroch Slovenskej národnej galérie v Bratislave. Jeho cieľom je profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života, ako aj najlepšie dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku. Nad podujatím prevzalo záštitu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Vyhlasovateľmi ocenenia sú Centrum vedecko­‑technických informácií SR (CVTI SR), Slovenská akadémia vied (SAV) a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS).

Ocenenia sa odovzdávali v piatich kategóriách: Vedec roka/Vedkyňa roka, Mladý vedecký pracovník/Mladá vedecká pracovníčka, Inovátor roka/Inovátorka roka, Technológ roka/Technologička roka a Osobnosť medzinárodnej spolupráce.

Za TUKE ocenenie v kategórii Technológ roka/Technologička roka získal:

doc. Ing. Marek Vrabeľ, PhD., zo Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. Ocenenie získal za zabezpečenie komplexnej technologickej prípravy výroby a samotnej výroby jedinečných dielcov pre letecký, vesmírny a jadrový priemysel.

Srdečne blahoželáme.

Zdroj: https://www.tuke.sk/wps/portal/tuke/university/news/technolog-roka-z-tuke