Študentské Rádio Aetter začalo po deviatich rokoch vysielať na frekvencii 107,2 FM

24.11.2020

Ide o prvé študentské rádio na Slovensku, ktoré získalo pridelené frekvencie a stalo sa tak reálnou súčasťou slovenského rozhlasového prostredia.

Rádio Aetter doteraz vysielalo online zo štúdia na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v  Trnave, kde vzniklo v roku 2011. Pridelením frekvencie získalo nový rozmer.

Rádio sa chce profilovať ako hudobné rádio pre mladú mestskú populáciu. Vo vysielaní prinesie aktuálne hity, brit pop, tanečnú a slovenskú hudbu. Dáva priestor aj novým skladbám zo Slovenska a zahraničia.

„Chceme osloviť najmä mladšiu generáciu poslucháčov a ponúknuť im okrem kvalitnej hudby aj aktuálne témy, rozhovory a podporiť najmä začínajúcu slovenskú hudobnú produkciu,“ upresnil programový manažér rádia Miroslav Kapec. Programová štruktúra bude pozostávať zo živého vysielania, spravodajských blokov a viacerých relácií. Vysielať budú aj naďalej študenti, ktorí tak dostanú príležitosť a motiváciu pôsobiť v reálnom vysielaní.

„Teší nás, že z pôvodne malého študentského rádia, ktoré vysielalo online, sa stáva plnohodnotné médium s profesionálnym vybavením, ktoré bude vysielať na FM vlnách, podobne ako ostatné rádiá,“ uviedol Andrej Brník, prodekan pre rozvoj a vzťahy s verejnosťou FMK UCM v Trnave, ktorý je súčasne jedným zo zakladateľov pôvodne študentského rádia.

Rektor Univerzity sv. Cyrila a Metoda  v Trnave prof. Ing. Roman Boča, DrSc. zagratuloval študentom a zamestnancom Fakulty masmediálnej komunikácie k úspechu: „Verím, že sa novému rádiu v éteri bude dariť. Blahoželám všetkým, ktorí sa pričinili o tento úspech a prajem Vám i nám všetkým úspešný štart, vytrvalosť, dobré nápady a predovšetkým…verných poslucháčov.
Každý úspech študentov je i úspechom univerzity, ktorá sa snaží podporovať, či už finančne, alebo iným spôsobom (poskytnutím priestorov, zakúpením vybavenia), všetky aktivity, ktoré  študenti vykonávajú i mimo štúdia.  A čo pre mňa znamená, že ako jediná univerzita na Slovensku máme vlastné rádio s vlastnou frekvenciou? Predovšetkým to, že máme mimoriadnych študentov, ktorí pod vedením mimoriadnych pedagógov dokážu všetko, čo budú chcieť.“

Prvý deň vysielania sa vydaril. Študentské rádio Aetter odštartovalo svoje vysielanie  vlastnou piesňou, ktorú naspievali moderátorky rádia pri príležitosti získania frekvencie. Pieseň je prerábkou skladby Close To Me od Ellie Goulding, Dipla a Swea Lee. Potom už nasledovalo klasické vysielanie doplnené o hostí - dekanku  Fakulty masmediálnej komunikácie, doc. PhDr. Ľudmilu Čábyovú, PhD., mim. prof., ktorá spomínala aj na začiatky rádia a popriala študentom mnoho úspechov do budúcna. Následne svojim vystúpením do slávnostnej atmosféry prispeli speváci a hudobníci  Adam Ďurica a Bystrík Červený.

Prvé vysielanie rádia Aetter sa nieslo v znamení splnených snov. Na otázku, aký sen má do budúcna s rádiom, Miroslav Kapec prezradil, že by bol rád, keby si rádio našlo miesto v slovenskom éteri. Rovnako dodáva, že by si prial, aby bol Aetter kvalitným rádiom a presvedčilo svojím vysielaním aj ľudí, ktorí si myslia, že študenti by sa mali „učiť“ vysielať len v online priestore. 

 

zdroj: Ing. Jana Štefánková, Ph.D., odd. práce s verejnosťou UCM v Trnave

Photogallery of this article: