Študentská kvapka krvi

11.10.2011

ČAS NA ŽIVOT!
17.10.2011 - 18.11.2011

Slovenský Červený kríž, Územný spolok Košice mesto a partneri pozývajú na odber krvi denne od 7.00 do 14.00 hod., v utorok do 17.00 hod. na NTS v Košiciach, Trieda SNP 1 a denne, okrem utorka od 6.30 do 12.30 hod na HTO Nemocnica Košice Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica.

Nezabudnite občiansky preukaz, preukaz poistenca, pritný režim a ľahké raňajky...


www. cervenykriz-ke.sk

Každý darca bude zaradený do žrebovania.

PODMIENKY PRE DAROVANIE KRVI

Všeobecné informácie

Harmonogram odberov krvi na školách