Slovenské vysoké školy majú 41 nových profesorov

01.07.2009

Menovacie  dekréty si z rúk prezidenta SR Ivana Gašparoviča prevzali v historickej budove Národnej rady SR.

Noví profesori, medzi ktorými je 14 žien, sú prevažne netechnického zamerania. Ide o odborníkov vo výtvarnom umení, literatúre, dizajne, matematike, etnológii, ale aj v záhradníctve, chémii, fyzike, práve, hygiene, poľnohospodárstve a športovej edukológie.

 

Zdroj: minedu.sk