Slávnostne sme uviedli do prevádzky Centrum simulátorovej a virtuálnej medicíny

10.09.2021

Za účasti rektora UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavla Sováka, CSc., riaditeľov košických nemocníc ako výučbových základní Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach a ďalších hostí sa vo štvrtok 9. septembra 2021 uskutočnilo slávnostné otvorenie Centra simulátorovej a virtuálnej medicíny Lekárskej fakulty UPJŠ ktorého vybudovanie stálo cca 2,8 milióna EUR. Slávnostného aktu strihania pásky sa ujali rektor UPJŠ prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., dekan UPJŠ LF prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. a prodekanka pre granty, rozvoj a medzinárodné vzťahy prof. MVDr. Monika Halánová, PhD. spolu s vedúcim Centra simulátorovej a virtuálnej medicíny MDDr. Jakubom Jánošíkom, MPH, MSc.  

Ako odznelo krátko predtým na tlačovej konferencii, na ktorej o budovaní centra dôkladne informovali médiá až siedmi rečníci, CSVM prináša novú éru interaktívnej výučby lekárskych i nelekárskych odborov a výrazne zvýši štandard výučby na Lekárskej fakulte UPJŠ a svojim vybavením predstavuje najväčšie simulátorové centrum v oblasti medicíny na Slovensku.
Vybudovanie takéhoto centra so špičkovým vybavením, ktoré nateraz disponuje viac ako tridsiatimi interaktívnymi pomôckami pre výučbu teoretických aj klinických predmetov a špeciálnymi modelmi pre nácvik ošetrovateľských techník, výrazne posunie a vhodne doplní praktickú výučbu klinických predmetov realizovanú bez zaťaženia pacientov, ale aj výučbu predklinických predmetov za pomoci simulátorov a virtuálnej reality.

Dekana Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. Daniela Pellu, PhD., ktorý bol tvorcom tejto myšlienky, preto vybudovanie CSVM napĺňa veľkou radosťou.
„Toto centrum bude pomáhať pri výučbe viacerých predmetov v rámci všetkých ročníkov v rôznych študijných programoch, pričom zmodernizuje, skvalitní a zatraktívni výučbu predklinických aj klinických predmetov. Použitie kvalitných simulátorov a modelov predstavuje najmodernejšie trendy vo výučbe medicíny a ďalších zdravotníckych odborov a umožní študentom získať mimoriadne atraktívnou formou mnohé vedomosti a praktické návyky,“ konštatuje dekan prof. MUDr. Daniel Pella, PhD., podľa ktorého od prvotnej idey k jej naplneniu viedla pomerne náročná cesta – od stavebných úprav vyčlenených priestorov, cez zložité verejné obstarávanie špičkových prístrojov a ich nákup, zariaďovanie učební a nakoniec zaškolenie personálu v práci s najmodernejšou počítačovou technikou, rôznymi modelmi a virtuálnou učebňou.
„O to radostnejšia je chvíľa, kedy môžeme toto dielo slávnostne uviesť do prevádzky a tešiť sa z jeho využitia. Očakávam, že naši študenti aj zamestnanci v ňom budú chcieť tráviť veľa času, pretože výučba za pomoci „hi-tech“ je nielen veľmi príťažlivá, ale pre nadšencov techniky aj návyková,“ dodáva dekan Daniel Pella.
Ako zdôraznil rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., "každá investícia do vybavenia slúžiaceho vzdelávaniu našich študentov je zároveň investíciou do budúcnosti nás všetkých."

Zdroj: https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/25538/