Seniori sa budú učiť rozoznávať hoaxy

30.11.2021

Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave sa rozhodla prispieť k rozvoju kritického myslenia. Spoločne s kolegami z Česka, Poľska, Talianska a Turecka vytvárajú v rámci projektu Need of Critical Thinking kurzy určené pre seniorov, ktoré im majú pomôcť lepšie rozpoznávať fake news, overovať si informácie a kriticky pristupovať k mediálnym obsahom. Slovenskí seniori sa na kurzy môžu tešiť už v roku 2022 a 2023. Do vzdelávacieho procesu sa ako lektori budú môcť zapojiť aj naši študenti.

Kritické myslenie má kvôli súčasnému svetu plnému technológií a rýchlemu toku informácií veľký význam a je dôležitou zručnosťou nielen v živote mladých, ale aj dospelých či seniorov. Kritické myslenie umožňuje človeku lepšie pochopiť problémy moderného sveta, určiť, kam patrí a porozumieť samému sebe. Okrem toho je kritické myslenie dôležitým determinantom intelektu, pretože dovoľuje ľuďom rozoznávať fakty od manipulácií a dezinformácií.

V prvej fáze projektu Need of Critical Thinking vytvoril medzinárodný tím dotazník, ktorý mal za úlohu analyzovať úroveň a potreby rozvoja kritického myslenia dospelých ľudí. V ďalšej časti sa projektový tím na základe dát z dotazníka, zameria na vytvorenie kurzu určeného na zlepšenie zručností tohto druhu. Kurzy budú realizované v rokoch 2022 a 2023 a nemajú len edukačný charakter, ale aj výskumný, pretože na základe dát sa určí, akou metodikou pokračovať v ďalších podobných školeniach. Celý kurz bude voľne dostupný online pre všetkých, ktorí sa chcú v danej oblasti zlepšovať.

Projekt Need of Critical Thinking 2020-1-SK01-KA204-078371 je financovaný z podpory Európskej únie prostredníctvom programu Erasmus+.

Viac info:
Web: http://criticalthinkings.net/
Facebook: https://www.facebook.com/criticalthinkings

Mgr. Magdaléna Švecová, PhD.
Katedra digitálnych hier, FMK UCM

 

Zdroj: https://www.ucm.sk/sk/aktuality/detail/2926/