Ročný štipendijný program v Bavorsku pre AR 2024/25

10.08.2023

Spolkový štát Bavorsko zverejnil výzvu na získanie ročného štipendia pre študentov, ktorí ukončili bakalárske štúdium.

Spolkový štát Bavorsko zverejnil výzvu na získanie ročného štipendia pre študentov, ktorí ukončili bakalárske štúdium aj zo Slovenska v akademickom roku 2024/25. Štipendium je možné využiť na financovanie postgraduálneho štúdia na štátnej alebo štátom podporovanej univerzite alebo vysokej škole v Bavorsku. Pôvodne sa udeľuje na jeden rok, na základe žiadosti je možné ho predĺžiť maximálne dvakrát, celkovo na tri roky. Mesačná dotácia je 934 €.

Termín na podanie žiadosti: 1. december 2023.

Viac informácií nájdete TU" https://www.uni-regensburg.de/bayhost/english-1/bayhost/english/scholarships/study-in-bavaria/index.html

Zdroj: https://www.ucm.sk/sk/aktuality/detail/3434/