Róbert Zsembera: Na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre pochopili, že budúcnosť tkvie v inováciách

15.03.2024

Inovatívna a zelená. Aj taká je Slovenská poľnohospodárka univerzita v Nitre, ktorá sa svojou vedeckou a vzdelávacou činnosťou radí medzi významné súčasti európskeho a svetového vzdelávacieho priestoru. Univerzita sa pýši napríklad špičkovým výskumným centrom AgroBio Tech, ktorého zamestnanci sa v tých najmodernejších priestoroch zameriavajú na výskum zdravých, udržateľných a inovatívnych potravín.

Slovenská poľnohospodárka univerzita v Nitre už čoskoro otvorí brány aj novovybudovaného kreatívneho centra, v ktorom sa študentky a študenti budú môcť počas štúdia interaktívne zamerať na dizajn, reklamu a architektúru. Nemenej dôležitý je pre univerzitu projekt Európskej univerzity INVEST. Ide o alianciu európskych univerzít, ktoré sa spájajú s myšlienkou posilnenia prepojenia medzi vzdelávaním, výskumom, inováciami a prenosom znalostí. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre ako jediná vedie takýto typ konzorcia na Slovensku.

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre spolu s Technickou univerzitou vo Zvolene boli zároveň úspešnými žiadateľmi vo výzve vytvorenia konzorcia, na ktorého vznik poskytne rezort školstva vyše 20 miliónov eur. Univerzity do roku 2026 tak vytvoria nielen nové študijné programy, ale zrekonštruujú študentské domovy a vybudujú inovatívne laboratórium poľnohospodárskej techniky.

„Poviem to úprimné. Čoho sa súčasné vedenie Slovenskej poľnohospodárskej univerzity ‚chytí‘, to sa im podarí. Nasvedčujú tomu úspešné projekty, ktoré sa im darí realizovať na univerzite z európskych finančných prostriedkov, štátnych či regionálnych peňazí. Centrum univerzitného športu, kreatívne centrum, výskumné centrum AgroBio Tech, Envirocentrum, demonštračná záhrada, coworkingový priestor a mnoho ďalšieho. Význam poľnohospodárstva, potravinárstva i rozvoja vidieka v našom regióne z roka na rok narastá. Preto je dôležité, že na Slovensku máme túto kvalitnú univerzitu, ktorá vzdeláva študentky a študentov v týchto – pre budúcnosť potrebných – odborov,“ uviedol štátny tajomník Róbert Zsembera.  

„Chceme byť výskumnou a zelenou univerzitou. Vzdelávaciu a popularizačnú infraštruktúru plánujeme napojiť na projekty v sektore veda a výskum,“ uviedla rektorka Klaudia Halászová. Dodala, že ambíciou univerzity je byť producentom zdravých potravín a prepojiť spoluprácu v tejto oblasti s Nitrianskym samosprávnym krajom.