Prešovská univerzita nadviazala spoluprácu s Nepálskou horskou akadémiou

14.11.2022

Prešovská univerzita v Prešove a Nepálska vysokohorská akadémia (ako prvá inštitúcia akademicky reprezentujúca hory a horolezectvo, Ministerstvo kultúry, cestovného ruchu a civilného letectva Nepálu a Tribhuvanska Univerzita v Kathmandu, oficiálne začali vzájomnú spoluprácu v oblasti vzdelávania a výskumu, s cieľom rozšíriť medzinárodné akademické partnerstvá a mobility pracovníkov.

Zámerom tohto partnerstva je rozvíjať akademickú a príbuznú spoluprácu na rovnocennom a recipročnom základe a podporovať vzťahy a vzájomné porozumenie medzi oboma univerzitami s cieľom posilniť vzdelávacie a praktické zručnosti študentov a zamestnancov.

Prvým krokom spolupráce bolo podpísanie memoranda o vzájomnej spolupráci koncom roku 2019, následne Prešovská univerzita získala finančné prostriedky z programu Erasmus+. Po dvoch rokoch pandemickej situácie prof. Alena Kačmarová a doc. Kvetoslava Matlovičová vycestovali na pracovnú cestu, kde na pôde našej partnerskej univerzity v Nepále hľadajú možné prieniky spolupráce. Tá bude prebiehať v oblasti cestovného ruchu (zážitková turistika, geoturizmus, vysokohorská turistika), športu (diagnostické centrum) a geografie (GIS - tematické mapovanie vysokohorského terénu).