Poradný výbor Rady Európy na Prešovskej univerzite V utorok 7. septembra 2021 sa na pôde Prešovskej univerzite v Prešove uskutočnilo stretnutie so vzácnou návštevou zo zahraničia.

09.09.2021

V utorok 7. septembra 2021 sa na pôde Prešovskej univerzite v Prešove uskutočnilo stretnutie so vzácnou návštevou zo zahraničia. Na pôdu našej univerzity zavítali členovia Poradného výboru pre Rámcový dohovor o ochrane národnostných menšín v zložení Alexandra Castro z Portugalska, Aliona Grossu z Moldavska, Mikko Puumalainen z Fínska a tajomník výboru Michaël Guet. Stretnutie bolo súčasťou 5. monitorovacej návštevy na Slovensku.

Rámcový dohovor o ochrane národnostných menšín (Rámcový dohovor) je najkomplexnejšou zmluvou Európy o ochrane práv osôb patriacich k národnostným menšinám. Je to prvý právne záväzný mnohostranný nástroj zameraný na ochranu národnostných menšín na celom svete a jeho implementáciu monitoruje jediný medzinárodný výbor (Poradný výbor), ktorý sa zaoberá výlučne právami menšín. Rámcový dohovor bol prijatý 10. novembra 1994 Výborom ministrov a nadobudol účinnosť 1. februára 1998. Aktuálne je účinný v 39 štátoch. Slovenská republika ratifikovala Rámcový Dohovor v roku 1995. 

Zástupcovia Poradného  výboru navštevujú každých päť rokov všetky zmluvné štáty, aby monitorovali implementáciu rámcového dohovoru.

Na pôde Prešovskej univerzity hosti privítal jej rektor Dr. h. c. prof. PhDr. Peter Kónya, PhD. Pracovné stretnutie sa nieslo vo veľmi konštruktívnom duchu a za Prešovskú univerzitu sa na ňom zúčastnili zástupcovia tých pracovísk, ktoré sa dlhodobo venujú problematike menšinových kultúr a jazykov. Ide primárne o pracoviska Centra  jazykov a kultúr národnostných menšín PU - Ústavu rusínskeho jazyka a kultúry (Zdenka Citriaková a Michal Pavlič), Ústavu rómskych štúdií (Jana Gáborová Kroková, Lenka Goroľová, Alexander Mušinka a Lucia Segľová) a Ústavu maďarského jazyka a kultúry (Annamária Kónyová). Z Filozofickej fakulty PU boli na stretnutí prítomní aj zástupcovia Inštitútu ukrajinistiky (Mária Čižmárová). 

Na tomto stretnutí boli prítomní aj zástupcovia iných národnostných organizácii pôsobiacich v regióne. Zväz Rusínov-Ukrajincov Slovenska, Spolok ukrajinských spisovateľov na Slovensku, Okrúhly stôl Rusínov, Rusínka obroda, Múzeum ukrajinskej kultúry, Múzeum rusínskej kultúry, zástupcovia národnostných médií a pod. Diskutovalo sa primárne o aktuálnej situácii a problémoch národnostných menšín, predovšetkým v školstve a kultúre, spôsobe ich financovania, perspektívach a pod.

Po monitorovacej návšteve Poradný výbor prijme stanovisko vo forme správy, ku ktorej budú jednotlivé štáty a inštitúcie vyzvané, aby sa k nej vyjadrili a zaujali stanovisko.

 

Mgr. Lenka Goroľová

Foto: CCKV PU

Zdroj: https://www.unipo.sk/aktuality/39811/