Podnikátor pomáha študentom plniť si svoje sny

08.03.2021

Jedným z najdôležitejších kritérií pri výbere vysokej školy je perspektíva dobrého zamestnania a dobré meno univerzity. Od samotného štúdia na vysokej škole študenti najčastejšie očakávajú získanie nových skúseností a kvalitné vzdelanie. Aby sa však uplatnili na trhu práce a po skončení štúdia si našli zamestnanie, ktoré im zabezpečí nielen dostatočný príjem, ale aj uplatnenie v odbore, v ktorom študovali, sú často potrebné aj praktické skúsenosti. Tie môžu študenti získať absolvovaním rôznych stáží, praxí alebo praktickou výučbou.

Jednou z možností, ako sa po skončení štúdia venovať svojmu vysnívanému povolaniu, je vlastné podnikanie. Na prvý pohľad veľká príležitosť, po ktorej túži nejeden študent, na druhej strane často obavy z možného neúspechu alebo z nedostatku prostriedkov na rozbehnutie vlastného podnikateľského nápadu.

Podpora podnikania priamo na akademickej pôde

Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave pripravila pre svojich študentov v tomto akademickom roku projekt, ktorý má pomôcť rozbehnúť svoje podnikateľské aktivity. Podnikátor je najnovším projektom FMK UCM, ktorý vznikol v spolupráci s neziskovou organizáciou Rozbehni sa! Hlavným cieľom je pomôcť rozvíjať a testovať biznis nápady a premeniť ich na skutočnosť.

Do projektu sa od jeho spustenia prihlásilo 18 študentských tímov. Projekt Podnikátor je vhodný pre nápady v úvodnej myšlienkovej fáze, ako aj pre nápady, ktoré už spravili prvé kroky k rozbehnutiu, ale nemajú ešte pravidelných zákazníkov.

Testovanie nápadov a grant na začiatok podnikania

Potenciál nápadov posúdi odborná komisia zložená zo zástupcov neziskovej organizácie Rozbehni sa! a vybraných pedagógov FMK UCM v Trnave. Vybraní účastníci s najlepšími nápadmi a podnikateľskými ideami absolvujú 30 dňový inkubačný program, ktorý je určený pre nápady v ideovom štádiu. Tento program bude prebiehať formou online večernej školy. Jeho cieľom je prejsť od nápadu k prvej validácii od zákazníkov. Študenti vypracujú 5 konkrétnych zadaní v celkovom rozsahu 20 – 30 hodín.

Ďalšou fázou projektu je 60 dňový inkubačný program určený pre absolventov online večernej školy a má názov Rozbiehátor. Študenti v rámci tohto programu vytvárajú prototyp, predajný web a pomocou testovacej kampane získajú prvé objednávky. Ako podporu získajú video návody, online pracovný zošit, 5 individuálnych konzultácií, individuálneho mentora a grant vo výške 100 eur na pokrytie nákladov.

Program súčasne ponúka pre absolventov možnosť konzultácií a networkingu počas implementácie nápadov do praxe. Aj takouto formou podporuje fakulta vlastnú podnikateľskú činnosť svojich študentov.

Viac informácií o projekte je dostupných na stránke https://kariera.fmk.sk/podnikator/

Mgr. Peter Krajčovič, PhD.

Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave

zdroj: Ing. Jana Štefánková, Ph.D., vedúca oddelenia práce s verejnosťou UCM, jana.stefankova@ucm.sk

Photogallery of this article: