Odštartoval veľtrh vzdelávania “PRO EDUCO“ v Košiciach

30.11.2017

Technická univerzita vo Zvolene sa už po siedmykrát zúčastňuje na medzinárodnom veľtrhu vzdelávania PRO EDUCO, ktorý sa koná 29. a 30. novembra 2017 v Košiciach.

Technická univerzita vo Zvolene sa už po siedmykrát zúčastňuje na medzinárodnom veľtrhu vzdelávania PRO EDUCO, ktorý sa koná 29. a 30. novembra 2017 v Košiciach. Aj tento rok sa prezentujú všetky fakulty a univerzitné študijné programy. Zástupcovia z radov študijných referentiek, študentov a odborných asistentov informujú potenciálnych študentov, výchovných poradcov, pedagógov, ale i ostatných návštevníkov o možnostiach štúdia na našej univerzite, podmienkach prijatia na štúdium, mimoškolských aktivitách, ale i možností uplatnenia sa na trhu práce.

Záujem budúcich študentov o informácie ponúkaných študijných programov univerzitou je tento rok veľký a stánok univerzity je neustále plný mladých ľudí.

Zdroj: https://www.tuzvo.sk/sk/odstartoval-veltrh-vzdelavania-pro-educo-v-kosiciach