Modernizácia internátu pre vysokoškolákov UCM

21.09.2020

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave postupne - v duchu hesla „Dajme študentovi, čo mu patrí“, postupne rekonštruuje a revitalizuje priestory študentov na bývanie i príjemné trávenie voľného času.

V septembri 2019 v Študentskom domove na Nám. J. Herdu privítalo študentov vyše 40 izieb voňajúcich novotou. Vymenil sa nábytok, ktorý už bol silne opotrebovaný a nevyhovoval dnešným požiadavkám, boli vymaľované izby aj chodby, položená nová podlahová krytina v spoločných priestoroch i na izbách. Celé 4-té poschodie tak dostalo nový šat.

Investovaním nemalého objemu vlastných finančných  prostriedkov vedenie univerzity len potvrdilo snahu a odhodlanie budovať modernú vysokoškolskú inštitúciu nielen po stránke vzdelávania a študijných programov, ale aj po stránke servisu a možností, ktoré študentom ponúkame.

V  následnej 2. etape sa začalo s ďalšou modernizáciou a rekonštrukciou ďalšieho poschodia internátu. Počas prác sa v jeho priestoroch na Nám. J. Herdu č. 2  odstránil starý, morálne aj esteticky opotrebovaný nábytok na celom piatom poschodí budovy, vybudovala sa elektrická požiarna signalizácia na oboch poschodiach študentského domova, vymenila sa podlahová krytina, interiérové dvere a zakúpil sa tiež nový nábytok do jednotlivých izieb, vrátane spoločných priestorov.

Druhá etapa modernizácie Študentského domova UCM na Námestí J. Herdu sa v týchto dňoch ukončila. Študentov po príchode z prázdnin privítali na prahu nového akademického roka 2020/2021 čisté, moderné izby.

V ďalšom období plánuje vedenie univerzity modernizovať a rekonštruovať i ďalšie priestory univerzity a internátu. Patria k nim aj miestnosti pre voľnočasovú, záujmovú, umeleckú a športovú činnosť študentov. V uplynulom období sa podarilo vybudovať niekoľko oddychových zón pre študentov. K najmodernejším patrí atraktívna Kreatívna zóna v budove UCM v Jame a Free zóna na Nám. J. Herdu. Takisto zaujímavá je študovňa v budove na Hajdóczyho ulici.

Určite sa týmto snaha vedenia univerzity a fakúlt o vybudovanie modernej vzdelávacej akademickej inštitúcie nekončia. I v tomto roku, ak to dovolí súčasná nepriaznivá epidemiologická situácia a v neposlednom rade finančné limity a rozpočet univerzity, bude UCM v modernizácii a revitalizácii pokračovať.

 

Ing. Jana Štefánková, Ph.D.

Odd. práce s verejnosťou UCM

Photogallery of this article: