Minister Ján Mikolaj osobne zablahoželal Univerzite Komenského k 90. výročiu jej založenia

22.06.2009

Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj zavítal dnes na pôdu Univerzity Komenského (UK) v Bratislave, kde sa zúčastnil  na slávnostnom zasadnutí orgánov UK. Podujatie sa uskutočnilo pri príležitosti osláv 90. výročia založenia univerzity.

Ján Mikolaj vo svojom príhovore zdôraznil význam a prínos univerzity pre slovenský národ a spoločnosť počas jej 90-ročnej existencie. Vyzdvihol fakt, že od svojho založenia až po dnes vychovala niekoľko generácií vysoko kvalifikovaných odborníkov a v mnohých odboroch sa stala jediným centrom vedy, výskumu a vzdelávania v európskom priestore. Ocenil  taktiež vysoký záujem študentov o štúdium na jednotlivých fakultách univerzity, mobilitu poslucháčov či pedagógov UK, výsledky v oblasti vedy a výskumu, ako aj medzinárodnú spoluprácu s akademickými partnermi. Na záver príhovoru minister školstva zablahoželal univerzite k dosiahnutým výsledkom a úspechom. Ako povedal: „Je na nás, štátnych predstaviteľoch, aby sme jej k tomu vytvárali príslušné legislatívne podmienky a dokázali získavať aj potrebné zdroje. Ubezpečujem Vás, že sa o to úprimne snažíme.“

Súčasťou slávnostného podujatia bolo odovzdávanie pamätných medailí Univerzity Komenského pri príležitosti 90. výročia jej založenia. Okrem ministra školstva Jána Mikolaja si ju z rúk rektora UK Františka Gahéra prevzalo sto zaslúžilých pedagógov, zamestnancov a absolventov univerzity.  

 

Univerzita Komenského v Bratislave je najstaršou a najväčšou univerzitou na Slovensku. Vznikla v roku 1919 a počas svojej existencie vychovala takmer 150 000 absolventov. V súčasnosti na nej študuje takmer 30 000 poslucháčov, čo predstavuje viac ako 12 % podiel spomedzi všetkých vysokoškolských študentov verejných a súkromných škôl na Slovensku. Trinásť fakúlt univerzity ponúka štúdium odborov v širokom spektre ľudského poznania od medicíny, cez humanitné a spoločenské vedy, prírodné vedy, matematiku až po teológiu.

 

Zdroj: minedu.sk