Mimoriadne štipendium najlepším pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva

16.11.2023

17. november je jeden z najvýznamnejších dní, aké si na Slovensku pripomíname. Je štátnym sviatkom, spomienkovým dňom Nežnej revolúcie v roku 1989, dňom boja za slobodu a demokraciu a Medzinárodným dňom študentstva.

Medzinárodný deň študentstva, ktorý sa každoročne oslavuje 17. novembra, je príležitosťou pripomenúť si význam vzdelávania a práv študentov.

Medzinárodný deň študentstva zdôrazňuje význam zabezpečenia prístupu k vysokému vzdelaniu pre všetkých bez ohľadu na pohlavie, etnický pôvod, socioekonomický status alebo iné faktory. Je to príležitosť na reflexiu nad tým, ako vzdelávanie prispieva k rozvoju jednotlivca a spoločnosti ako celku.

Jedným z hlavných cieľov tohto dňa je pripomenúť dôležitosť slobody prejavu, práva na vzdelanie a úlohy, ktoré majú študenti vo formovaní verejnej mienky. Študenti sú často hnacou silou zmien a hnutí, ktoré smerujú k vytváraniu spravodlivejšieho a inkluzívnejšieho sveta.

V súčasnej dobe čelíme mnohým výzvam v oblasti vzdelávania, a preto je dôležité zdôrazniť potrebu podporovať študentov na ich ceste k poznaniu. Kvalitné vzdelanie nie je len individuálnym právom, ale aj investíciou do budúcnosti spoločnosti. Medzinárodný deň študentstva nám pripomína, že každý študent má právo na bezpečné a podporujúce prostredie, kde sa môže vzdelávať a rozvíjať svoje schopnosti.

Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva odovzdal dňa 14. 11. 2023 rektor EU v Bratislave Ferdinand Daňo za prítomnosti prorektora pre medzinárodné vzťahy, dekanov fakúlt, riaditeľa CTVaŠ EU v Bratislave a podpredsedníčky študentskej časti AS EU v Bratislave mimoriadne štipendium 16 študentom. Štipendium udelil najlepším študentom jednotlivých fakúlt na návrh dekanov fakúlt a študentom za mimoriadne športové úspechy na návrh riaditeľa CTVaŠ EU v Bratislave.

 

Mimoriadne štipendium pri tejto príležitosti získali:

Za vynikajúce plnenie študijných povinností

Národohospodárska fakulta

Bc. Sofia Šillerová
Boris Gerát
Obchodná fakulta

Katarína Bobotová
Dominik Novák
Fakulta hospodárskej informatiky

Bc. Monika Ferenčáková
Bc. Katarína Kužmová
Fakulta podnikového manažmentu

Andrea Tabačková
Bc. Klaudia Kittová
Fakulta medzinárodných vzťahov

Bc. Radovan Kopál
Fakulta aplikovaných jazykov

Bc. Diana Kutliaková
Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach

Bc. Matúš Maršala
 

Za dosiahnutie vynikajúceho výsledku v športovej činnosti

Národohospodárska fakulta

Dominik Imrich
Fakulta podnikového manažmentu

Viktória Dzáková
Fakulta medzinárodných vzťahov

Bc. Branislav Balogh
Fakulta aplikovaných jazykov

Petra Mária Kerdíková
Vanesa Vojčíková
 

K 17. novembru prajeme študentom veľa energie, húževnatosti, odvahy a vytrvalosti pri štúdiu a v profesionálnom živote.

Vedenie Ekonomickej univerzity v Bratislave

 

Zdroj: https://euba.sk/aktivity-a-media/aktuality/2748-mimoriadne-stipendium-najlepsim-pri-prilezitosti-medzinarodneho-dna-studentstva