Medziuniverzitná strelecká súťaž o Putovné poháre rektora Technickej univerzity vo Zvolene 2019

15.04.2019

Rektor Technickej univerzity vo Zvolene Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., odovzdal putovné poháre a diplomy výhercom medziuniverzitnej streleckej súťaže O putovné poháre rektora TUZVO.
V piatok 5. apríla 2019 sa na strelnici Okresnej organizácie Slovenského poľovníckeho zväzu v Sielnici uskutočnil 6. ročník medziuniverzitnej streleckej súťaže M 400, ktorú organizoval Poľovnícky krúžok pri TUZVO v spolupráci s Vysokoškolským lesníckym podnikom pod záštitou rektora Technickej univerzity vo Zvolene.

Súťaže sa zúčastnilo 19 strelcov v súťaži jednotlivcov a 6 trojčlenných družstiev zložených zo študentov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, IFSA Slovakia (International Forestry Students' Association), Poľovníckeho a Kynologického krúžku domácej TUZVO. V súlade s pravidlami súťaže sa strieľalo na štyri rozličné terče, a to na líšku sediacu redukovanú, srnca redukovaného, na kamzíka redukovaného a diviaka redukovaného. Na terče sa strieľalo zo vzdialenosti 50 metrov z rôznych polôh.

Riaditeľom súťaže bol aj tento rok Jozef Mlynárik a výsledky súťaží vyhlásil rektor Technickej univerzity vo Zvolene prof. Rudolf Kropil.

Výhercovia súťaže jednotlivcov:

1. miesto: Jakub Blaška, SPU Nitra

2. miesto: Lukáš Lenčeš, SPU Nitra

3. miesto: Maroš Pomothy, Kynologický krúžok TUZVO

Poradie výhercov v streleckej súťaži družstiev:

1. miesto: družstvo IFSA Slovakia v uložení Marek Ovád, Kristián Popjak, Daniel Čurila)

2. miesto: družstvo Kynologického krúžku TUZVO v zložení Milan Černok, Radovan Sakál, Michal Zimeľ

3. miesto: družstvo SPU Nitra v zložení Lukáš Lenčeš, Michal Gajňák, Belo Šrank

Výhercom blahoželáme!

-ĽB- 

Foto: M. Rusnák

Zdroj: https://www.tuzvo.sk/sk/medziuniverzitna-strelecka-sutaz-o-putovne-pohare-rektora-tuzvo-2019