Knihovníci trnavského kraja v Univerzitnej knižnici Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

16.12.2019

Univerzitná knižnica UCM v Trnave privítala 12. decembra 2019 na výročnej členskej schôdzi knihovníkov trnavského kraja, členov Krajskej pobočky Spolku slovenských knihovníkov a knižníc.

Predsedníčka  spolku, PhDr. Zuzana Martinkovičová, predniesla správu o činnosti spolku v roku 2019 i návrh plánu na rok 2020. Po diskusii k správe nasledovala diskusia a priateľské posedenie aktívnych knihovníkov i seniorov.
Na záver poďakovala Mgr. Darine Kráľovej, vedúcej univerzitnej knižnice i pracovníčkam UK UCM za prípravu občerstvenia i poskytnuté priestory.

 


Vložil: Kamil Adamec