Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity v Žiline - upravený termín na podanie prihlášky na 2. stupeň štúdia

07.04.2020

Oznamujeme uchádzačom, ktorí si podávajú prihlášku na 2. stupeň štúdia na Fakultu elektrotechniky a informačných technológií UNIZA, že prihlášku je potrebné podať do 30.4.2020.

Zdroj: Emília Pekarová (emilia.pekarova@feit.uniza.sk)