Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre: S arménskymi odborníkmi o spolupráci v oblasti vedy, technológií a vzdelávania

07.10.2021

Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre privítala 29. septembra hostí z Arménskej republiky: rektora Národnej poľnohospodárskej univerzity Vardana Urutyana, riaditeľa Poľnohospodárskeho výskumu a certifikačného centra Davita Babayana, PhD., Levona Ter–Isahakyana PhD., riaditeľa odboru poľnohospodárskej výroby na ministerstve hospodárstva a Gayane Atoyan, PhD., riaditeľku certifikovania produktov z Centra poľnohospodárskeho výskumu a certifikácie ministerstva hospodárstva.

Cieľom návštevy bolo podporiť rozvoj a spoluprácu s univerzitou a výskumnými ústavmi vo vedeckej, technologickej a vzdelávacej sfére. Arménski odborníci sa počas týždňového výskumného pobytu na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre oboznámili so systémom certifikácie produktov a poľnohospodárskeho poradenstva v SR, s regulačnými, kontrolnými, monitorovacími a hodnotiacimi mechanizmami technológie osív a prístupmi k obehovému hospodárstvu v poľnohospodárskom sektore. Výsledkom rokovaní bola príprava zmluvy o memorande, spoločného projektu a výmeny študentov.

Členov arménskej delegácie prijali aj na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, navštívili ÚKSUP, Agroinštitút, Výskumný ústav rastlinnej výroby, Výskumné centrum AgroBioTech SPU, Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, spoločnosť MVLO a i.

Zdroj: http://www.uniag.sk/sk/aktualne-informacie/fem-s-armenskymi-odbornikmi-o-spolupraci-v-oblasti-vedy-technologii-a-vzdelavania