Európsko-Vyšehradský týždeň na Ukrajine v dňoch 10. - 16. októbra 2010

16.09.2010

SPU v Nitre organizuje v rámci projektu Medzinárodného Vyšehradského fondu Európsko-Vyšehradský týždeň na Ukrajine v dňoch 10. - 16. októbra 2010, ktorého nosnou aktivitou je vzdelávací seminár na tému európskej a vyšehradskej spolupráce, ekonomických a spoločenských vzťahoch na troch partnerských univerzitách: v Kyjeve, Sumy a vo Vinnitsy.

Koordinátorom projektu je Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., rektor SPU.