Do Logickej olympiády pre nadané deti sa zaregistrovalo takmer 2500 účastníkov

30.01.2023

Organizátori Logickej olympiády ohlásili tentoraz zaregistrovanie 2429 žiakov základných škôl a osemročných gymnázií. Finále 11. ročníka najväčšej celoslovenskej súťaže intelektovo nadaných detí sa uskutoční v máji na Pedagogickej fakulte (PF) Prešovskej univerzity (PU) v Prešove.

Metropola Šariša od roku 2013 pravidelne hostí najmladších nadaných zo všetkých kútov Slovenska.Spoluorganizátormi veľkého finále budú tento rok Pedagogická fakulta PU, Centrum poradenstva a prevencie v Sabinove a Regionálny úrad školskej správy v Prešove. Súťaž patrí do portfólia projektov, organizovaných celoslovenskou iniciatívou Rozumieme nadaným.

Logická olympiáda preverí logický, matematický a priestorový úsudok a verbálne myslenie účastníkov. Súťaží sa v dvoch kategóriách: žiaci 1. stupňa ZŠ (1. – 4. ročník ZŠ) a žiaci 2. stupňa ZŠ (5. – 9. ročník ZŠ). „Z celkového počtu zaregistrovaných žiakov zastupuje prvý stupeň základnej školy 1132 súťažiacich, z druhého stupňa a osemročných gymnázií, teda nadaných žiakov do 15 rokov je 1297 prihlásených,“ priblížil Ľuboš Lukáč, interný doktorand na  PF PU a učiteľ intelektovo nadaných žiakov. Ako doplnil, v prvej fáze súťaže prebehnú školské kolá zaregistrovaných škôl, ktoré sa uskutočnia v marci. Finálové kolo je naplánované na máj a po covidom vynútenej pauze prebehne prezenčnou formou. Do finále na univerzitnej pôde v Prešove postúpia podľa pravidiel súťaže víťazi školských kôl.

Rodičia sa môžu poradiť s odborníkmi

Finalisti Logickej olympiády sa okrem „pretekov“ v myslení budú môcť zúčastniť workshopu, ktorý je jednou z klasických sprievodných akcií súťaže. „V predvečer finále čaká účastníkov najmä zo vzdialenejších kútov našej krajiny outdoorová aktivita – výprava k vodnej nádrži Sigord v blízkych Slanských vrchoch. Jej názov je Večer talentov. Stretnutie nadaných žiakov, rodičov a učiteľov v lesoch obohatí kúzelná fyzika, spoločenské hry, netradičné matematické hry, hlavolamy a rébusy. Rodičia a učitelia môžu využiť príležitosť konzultovať problematiku a získať informácie o špecifikách edukácie intelektovo nadaných žiakov,“ uviedol Lukáč. Na Sigorde sa dozvedia informácie o ďalších prebiehajúcich projektoch a aktivitách iniciatívy Rozumieme nadaným.

Na odbornom seminári vystúpia i nadaní

Ambíciou odborného seminára Rozumieme nadaným, ktorý prebieha rovnako v priestoroch Prešovskej univerzity je osloviť učiteľov, psychológov, špeciálnych pedagógov, rodičov žiakov a študentov PF PU , ktorých profesionálne stretnutia s nadanými žiakmi v praxi ešte iba čakajú. „V auditóriu má svoje miesto aj laická verejnosť. Témy seminára vymedzujú príspevky odborníkov z oblasti výchovy a vzdelávania nadaných žiakov. Po odborných prednáškach a vystúpeniach učiteľov z praxe príde na rad pohľad na vzdelávanie nadaných detí očami samotných detí, ktoré si pripravia vlastné príspevky,“ uzavrel Lukáč ktorý je autorom celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným.

****

Pedagogická fakulta PU sa už niekoľko rokov významnou mierou podieľa na rôznych projektoch a aktivitách určených nadaným žiakom. Patrí medzi spoluorganizátorov Logickej olympiády intelektovo nadaných žiakov základných škôl a 8-ročných gymnázií do 15 rokov a Logickej olympiády pre najmenších. Každoročne organizuje odborný seminár Rozumieme nadaným, určený odborným a pedagogickým zamestnancom škôl a poradenských zariadení, rodičom detí a študentom vysokých škôl.

Text: Anna Polačková

Foto: archív PF PU

V médiách:

https://www.tasr.sk/tasr-clanok/TASR:2023012700000274

https://www.teraz.sk/regiony/do-olympiady-pre-nadane-deti-sa-zaregi/690311-clanok.html

https://www.nitranoviny.sk/do-11-rocnika-logickej-olympiady-sa-zaregistrovalo-takmer-2500-nadanych-ziakov/

https://presovsky-vecernik.sk/spravy/presov-a-region/do-11-rocnika-logickej-olympiady-sa-zaregistrovalo-takmer-2-500-ucastnikov/

https://vedanadosah.cvtisr.sk/priroda/matematika/v-maji-sa-na-presovskej-univerzite-uskutocni-logicka-olympiada-intelektovo-nadanych-deti/

Zdroj: https://www.unipo.sk/aktuality/44186/