Archeológovia našli pozostatky rímskeho mosta v koryte Dunaja

19.08.2021

V dňoch 26. - 30. júla 2021 sa v Iži pri Komárne stretli archeológovia z Katedry klasickej archeológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave (Mgr. Miroslava Daňová, PhD.) a Archeologického ústavu SAV (PhDr. Klaudia Daňová, PhD., PhDr. Ján Rajtár, CSc., Mgr. Petra Dragonidesová), aby pokračovali vo výskume Dunaja v priestore pred rímskym kastelom.

Prieskum podporila aj Polícia SR (poriečne oddelenie), ktorá poskytla logistickú podporu a akcie sa zúčastnili aj policajní potápači a potápačky. Všetky ponory a metodika dokumentácie vo vode sa realizovali pod dohľadom potápačských inštruktorov z tímu AKITO diving, ktorí poskytli aj časť logistického vybavenia.

Počas výskumu sa výskumníci opierali o informácie a sonarové snímky získané z predchádzajúcej sezóny vďaka spolupráci s Ing. Valentínom Sočuvkom (Ústav hydrológie SAV) a Mgr. Michalom Hoffmanom (GEOTEST - Mgr. Michal Hoffmann).

Prelomový moment pre ďalší výskum priniesla v sezóne 2021 batymetria dunajského dna, ktorú realizovala spoločnosť Helicop s r.o. Vďaka podrobnejšej dokumentácii a širšiemu záberu územia (2 km) bolo možné identifikovať štruktúry, ktoré sa objavujú v línii presne oproti južnej bráne do rímskeho kastela a smerujú na opačnú stranu.

Jedným z cieľov bolo získanie čo najväčšieho množstva informácií pomocou sonarových prieskumov (tvar, rozmer) aj ponorov (fotodokumentácia, meranie, odoberanie vzoriek). Vzhľadom na vysokú hladinu Dunaja, viditeľnosť iba 0-20 cm a silný prúd sa výskumníci nakoniec sústredili len na sonarové prieskumy a merania. Potápanie a dokumentácia vo vode sa preto zamerali na oblasť iných štruktúr v blízkosti breh rieky.

Doplňujúce merania potvrdili, že ide o štruktúry pripomínajúce piliere rímskych mostov ako ich poznáme z iných častí Dunaja alebo Rýna.

Viac podrobností prinesie až prieskum na dne Dunaja, keď archeológovia budú môcť odobrať vzorky a lepšie zdokumentovať materiál a prípadné konštrukčné prvky.

 

zdroj správy: katedra klasickej archeológie

foto: archív M. Daňovej, TRUNI/Barbora Likavská

Zdroj: https://www.truni.sk/news/archeologovia-nasli-pozostatky-rimskeho-mosta-v-koryte-dunaja