Latest articles

EU v Bratislave má novú fakultu

03.06.2010

Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD., v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých predpisov zriadil od 1. júna 2010 Fakultu aplikovaných jazykov Ekonomickej…  

Technická odstávka Portálu VŠ

21.05.2010

V dňoch 22. - 23. 5. 2010 bude prebiehať plánovaná technická odstávka Portálu VŠ. Portál bude v prevádzke od 24. 5. 2010, 6.h. Ďakujeme za porozumenie.  

Leto s nápadom TU - univerzitná letná škola

21.05.2010

Technická univerzita v Košiciach sa snaží priblížiť študentom stredných škôl univerzitný život, ako aj sprístupniť vedu a jej aplikovateľnosť v praxi. V myslení najmladšej generácie a talentovanej mládeže prebudiť záujem o rozširovanie svojich…  

Spolupráca s College of Management and Economics, Tianjin University

21.05.2010

Za účasti predstaviteľov Tianjin University a zástupcov Konfuciovho inštitútu v Bratislave podpísali rektor EU v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. a dekan College of Management and Economics, Tianjin University Prof. He Zhen,…  

Ministerský kontrolný deň výstavby Univerzitnej knižnice

13.05.2010

Rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., si Vás dovoľuje pozvať na ministerský kontrolný deň výstavby Univerzitnej knižnice,  

Biela kniha NANO

13.05.2010

Iniciatíva GENNESYS "Grand European initiative on Nanoscience and Nanotechnology Using Neutron- and Synchrotron radiation Sources": A Responsible European Partnership between Nanomaterials Research Labs, Universities, Industry and the Synchrotron…  

ekotopfilm - TOUR SLOVENSKO - TRENČÍN

10.05.2010

Tradičnou súčasťou prehliadky - je podujatie nazvané „JuniorFestival – ekotopfilm pre deti a mládež“, ktorého cieľom je poskytnúť mladej generácii najaktuálnejšie informácie o globálnom vývoji vo všetkých odvetviach aktivít človeka, s akcentom na…  

Envirofilm 2010

10.05.2010

V nedeľu 9. mája začal XVI. medzinárodný súťažný festival filmov o životnom prostredí ENVIROFILM 2010  

Stavanie mája a Poradňa zdravia

04.05.2010

Už tradične bolo súčasťou Nitrianskych univerzitných dní aj stavanie mája. V piatok 30. apríla 2010 študenti UKF a SPU v spolupráci s mestom Nitra sa podujali v duchu ľudových tradícií vztýčiť na Svätoplukovom námestí strom, ozdobený stužkami.  

Knižnica VŠM/CityU na 3. mieste v Top WebLib 2009

03.05.2010

Knižnica VŠM/CityU sa v súťaži o najlepšie webové sídlo knižnice Top WebLib 2009 umiestnila vrámci sekcie odborných knižníc na 3. mieste.