Latest articles

Letné sústredenie talentovanej mládeže v elektronike SOŠE Liptovský Hrádok, 17. - 28. august 2011

17.07.2011

SSE organizuje sústredenie, ktoré je určené pre mládež do 18 rokov. Cieľom sústredenia je rozšíriť znalosti a zručnosti, ktoré jeho účastníci získali počas školského roka, alebo v krúžkovej či individuálnej činnosti. Ďalej umožní deťom bližšie sa…  

Druhý ročník letnej školy EURUS-AGRI 2011

14.07.2011

Pod záštitou rektora Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, Dr.h.c. prof. Ing. Petra Bielika, PhD., a rektora Štátnej poľnohospodárskej Timiriazevovej univerzity (ŠPTU) v Moskve, prof. Vladimíra Bautina, sa od 27. júna do 11. júla konal II…  

Výskumné štipendiá Canon Foundation do Japonska

14.07.2011

15.9. 2011 je uzávierka podávania žiadostí na výskumné štipendiá do Japonska poskytované nadáciou "Canon Foundation".  

Vytvor reklamu pre slogan Nie násiliu na ženách

07.07.2011

Touto cestou si dovoľujem aktualizovať informácie o reklamnej súťaži OSN Vytvor reklamu pre slogan Nie násiliu na ženách a zároveň Vás upozorniť na možnosť zúčastniť sa online hlasovania za najlepší návrh reklamy.  

Letná škola EURUS-AGRI 2011

07.07.2011

Pod záštitou rektora Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, Dr.h.c. prof. Ing. Petra Bielika, PhD., a rektora Štátnej poľnohospodárskej Timiriazevovej univerzity v Moskve, prof. Vladimíra Bautina, bude 28. júna otvorený II. ročník…  

Národná cena plynárenského priemyslu SR 2011

30.06.2011

Slovenský plynárenský a naftový zväz ponúka v súťaži Národná cena plynárenského priemyslu SR 2011 tri ceny za diplomové práce, ktoré sa dotýkajú niektorej z oblastí, v nasledovných strategických princípoch Medzinárodnej plynárenskej únie (IGU):  

Nitrianska letná univerzita 2011

30.06.2011

Nitrianska letná univerzita (NLU) je spoločným projektom Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre v spolupráci s Mestom Nitra, v rámci ktorého sa účastníci oboznamujú s akademickým prostredím,…  

Výstava prác nominovaných na cenu prof. Jozefa Lacka

24.06.2011

Cena prof. Jozefa Lacka je celoštátnou súťažou o najlepšiu diplomovú prácu absolventov architektonických škôl na Slovensku.  

Výskumné štipendiá Canon Foundation do Japonska

24.06.2011

15.9. 2011 je uzávierka podávania žiadostí na výskumné štipendiá do Japonska poskytované nadáciou "Canon Foundation". Uchádzači musia mať ukončené doktorandské alebo minimálne magisterské štúdium, pričom od udelenia magisterského alebo PhD. titulu…  

KRST SLOVNÍKA ZNALOSTNEJ EKONOMIKY

24.06.2011

Dňa 22.6.2011 o 13:00h sa na Ekonomickej univerzite v Bratislave uskutočnil slávnostný krst Slovníka znalostnej ekonomiky. Krst vykonali doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc. - predseda Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a prof. RNDr.…