Latest articles

Univerzita Komenského si dnes pripomína 93. výročie svojho vzniku

27.06.2012

Univerzita Komenského v Bratislave (UK) si dnes pripomína 93. výročie svojho vzniku. Naša najstaršia a najväčšia vysoká škola vznikla presne 27. júna 1919, keď Národné zhromaždenie v Prahe schválilo zákon č. 375 o zriadení Československej štátnej…  

STU oslavovala 75. výročie

27.06.2012

Pri príležitosti 75. výročia založenia univerzity a 250. výročia univerzitného technického vzdelávania sa včera – 25. júna 2012 v Aule akademika Bellu na Stavebnej fakulte – uskutočnilo slávnostné zasadnutie vedeckej rady a akademického senátu…  

Jesenná univerzita architektúry

27.06.2012

JESENNÚ UNIVERZITU ARCHITEKTÚRY V BANSKEJ ŠTIAVNICI  

Tohtoročné diplomy magistrov Univerzity Komenského by vytvorili „vežu“ vysokú viac ako kilometer

26.06.2012

Na najväčšej slovenskej univerzite – Univerzite Komenského v Bratislave (UK) – sa dnešným dňom začína séria promócií, ktorá potrvá až do 23. júla 2012. Diplomy si počas nej prevezme spolu viac ako 7000 absolventov I. a II. stupňa štúdia.  

Poradie fakult s najväčším uplatnením absolventov

22.06.2012

V máji bolo podľa štatistík Ústredia práce nezamestnaných vyše 22,5 tisíca absolventov. Ich šance na trhu veľmi závisia od školy a zamerania štúdia.  

Zasadnutia pracovných skupín

19.06.2012

Združenie EUNIS-SK a hlavní riešitelia celoštátneho projektu Portál VŠ Vás pozývajú na: Zasadnutie pracovnej skupiny Portál VŠ a E-vzdelávanie  

Predkonferenčný deň medzinárodnej konferencie UNINFOS 2012 - workshopy

19.06.2012

25. jún 2012 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Program: Wokshopy podporujúcich členov združenia EUNIS-SK (Ďalšie vzdelávanie a prehlbovanie znalostí, získanie podnetov pre ďalšie praktické pôsobenie účastníkov.)  

Prezidentom SRK zostáva prof. RNDr. Libor Vozár, CSc.

12.06.2012

V dňoch 31.5. a 1.6.2012 sa na pôde Trnavskej univerzity v Trnave konalo 61. zasadnutie Slovenskej rektorskej konferencie. Na rokovaní sa zúčastnil aj minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dušan Čaplovič, ktorý s rektormi a…  

Piataci z Právnickej fakulty UK úspešní vo viacerých súťažiach

12.06.2012

Študenti 5. ročníka Právnickej fakulty UK (PraF UK) získali v uplynulom období viacero významných ocenení v tzv. moot court súťažiach (simulované súdne spory vychádzajúce z reálnych právnych sporov). Tím fakulty v zložení Emília Trybulová, Alexander…  

Odhalenie pamätnej tabule

07.06.2012

Vedenie Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre za prítomnosti vedúcich univerzitných pracovísk odhalilo 28. mája vo foyeri pod aulou pamätnú tabuľu z čierneho mramoru s textom ocenenia Stavba 20. storočia. Nositeľom tohto titulu v kategórii…