Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 8

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Forma Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení Architektúra a urbanizmus
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.11.2021 18.01.2021 - 19.01.2021
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení Architektúra a urbanizmus
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2021 16.06.2021 - 16.06.2021
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení Dizajn
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.11.2021 25.01.2021 - 29.01.2021
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení Dizajn
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2021 16.06.2021 - 16.06.2021
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení Dizajn
3. stupeň , D, Slovenský
denná 01.04.2021 - 01.06.2021 17.06.2021 - 17.06.2021
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení Voľné výtvarné umenie
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.11.2021 01.02.2021 - 02.02.2021
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení Voľné výtvarné umenie
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2021 16.06.2021 - 16.06.2021
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení Voľné výtvarné umenie
3. stupeň , D, Slovenský
denná 01.04.2021 - 01.06.2021 17.06.2021 - 17.06.2021