Centrálny register Evidencie publikačnej činnosti

Projekt riešený ako Centrálny register evidencie publikačnej činnosti (CREPČ) je riešený odroku 2007. Počas jeho riešenia boli vytvorené základné pravidlá pre zber údajov o publikačnejčinnosti verejných vysokých škôl v SR a implementovaný informačný systém pre ich evidenciu (www.crepc.sk).

Centrálny register EPC

Krstné meno autora dokumentu (systém rozoznáva diakritiku)

Priezvisko autora dokumentu (systém rozoznáva diakritiku)

Názov dokumentu (príspevku), prípadne časť názvu