Obnova nástrojového parku na VŠMU v Bratislave

Základné informácie

Tematická oblasť: 2018.4. Podpora obnovy hudobných nástrojov v umeleckých študijných programoch

Názov projektu: Obnova nástrojového parku na VŠMU v Bratislave

Vysoká škola: Vysoká škola múzických umení v Bratislave

Stav projektu: Ukončený

Požiadavka na dotáciu (€): 0,00

Celkový rozpočet projektu - vrátane spolufinancovania (€): 0,00

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR

Spolu 1 200 000,00

Filter

Filter