Obnova hudobných nástrojov na Akadémii umení v Banskej Bystrici

Základné informácie

Tematická oblasť: 2018.4. Podpora obnovy hudobných nástrojov v umeleckých študijných programoch

Názov projektu: Obnova hudobných nástrojov na Akadémii umení v Banskej Bystrici

Vysoká škola: Akadémia umení v Banskej Bystrici

Stav projektu: Ukončený

Požiadavka na dotáciu (€): 0,00

Celkový rozpočet projektu - vrátane spolufinancovania (€): 0,00

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR

Spolu 299 807,50

Filter

Filter