Register študijných programov

Akreditované štúdijné programy

 

Počet: 6

Študijný program Stupeň štúdia
Udelený akademický titul
Forma štúdia
Štandardná dĺžka štúdia
Vysoká škola
Fakulta
Miesto štúdia
Študijný odbor Jazyk poskytovania Poznámka
manažment 1.
cudzie št.uzn.tituly udeľ.na vys.šk.univerz.smerov,
denná
3
Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska odbor zahraničnej vysokej školy slovenský jazyk
manažment 1.
cudzie št.uzn.tituly udeľ.na vys.šk.univerz.smerov,
externá
3
Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska odbor zahraničnej vysokej školy slovenský jazyk
manažment 2.
magister, Mgr.
denná
2
Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska odbor zahraničnej vysokej školy slovenský jazyk
manažment 2.
magister, Mgr.
externá
2
Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska odbor zahraničnej vysokej školy slovenský jazyk
manažment 1.
cudzie št.uzn.tituly udeľ.na vys.šk.univerz.smerov,
externá
2
Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska odbor zahraničnej vysokej školy slovenský jazyk
manažment 2.
magister, Mgr.
externá
1
Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska odbor zahraničnej vysokej školy slovenský jazyk

Stránka 1 z 1

Exportovať