Register študijných programov

Akreditované štúdijné programy

 

Počet: 1

Študijný program Stupeň štúdia
Udelený akademický titul
Forma štúdia
Štandardná dĺžka štúdia
Vysoká škola
Fakulta
Miesto štúdia
Študijný odbor Jazyk poskytovania Poznámka
- CHEF DE PRODUIT MODE ET HABILLEMENT (Produktový manager pre módny a odevný priemysel) 1.
,
denná
3
INSTITUT SUPÉRIEUR SPÉCIALISÉ DE LA MODE (MOD´SPÉ Paris) odbor zahraničnej vysokej školy slovenský jazyk

Stránka 1 z 1

Exportovať