Register študijných programov

Akreditované štúdijné programy

 

Počet: 2

Študijný program Stupeň štúdia
Udelený akademický titul
Forma štúdia
Štandardná dĺžka štúdia
Vysoká škola
Fakulta
Miesto štúdia
Študijný odbor Jazyk poskytovania Poznámka
ekonomika a management 1.
cudzie št.uzn.tituly udeľ.na vys.šk.univerz.smerov,
študijný program zahraničnej vysokej školy
3
Vysoká škola NEWTON, a.s. odbor zahraničnej vysokej školy český jazyk
ekonomika a management 2.
cudzie št.uzn.tituly udeľ.na vys.šk.univerz.smerov,
študijný program zahraničnej vysokej školy
2
Vysoká škola NEWTON, a.s. odbor zahraničnej vysokej školy český jazyk

Stránka 1 z 1

Exportovať