Register študijných programov

Akreditované štúdijné programy

 

Počet: 5

Študijný program Stupeň štúdia
Udelený akademický titul
Forma štúdia
Štandardná dĺžka štúdia
Vysoká škola
Fakulta
Miesto štúdia
Študijný odbor Jazyk poskytovania Poznámka
Hotelnictví, cestovní ruch a marketing 1.
cudzie št.uzn.tituly udeľ.na vys.šk.univerz.smerov,
študijný program zahraničnej vysokej školy
3
University College Prague – Vysoká škola mezinárodních vztahů a Vysoká škola hotelová a ekonomická s.r.o. odbor zahraničnej vysokej školy český jazyk
Mezinárodní a diplomatická studia 2.
cudzie št.uzn.tituly udeľ.na vys.šk.univerz.smerov,
študijný program zahraničnej vysokej školy
2
University College Prague – Vysoká škola mezinárodních vztahů a Vysoká škola hotelová a ekonomická s.r.o. odbor zahraničnej vysokej školy český jazyk
Mezinárodní management a marketing 1.
cudzie št.uzn.tituly udeľ.na vys.šk.univerz.smerov,
študijný program zahraničnej vysokej školy
3
University College Prague – Vysoká škola mezinárodních vztahů a Vysoká škola hotelová a ekonomická s.r.o. odbor zahraničnej vysokej školy český jazyk
Mezinárodní vztahy a diplomacie 1.
cudzie št.uzn.tituly udeľ.na vys.šk.univerz.smerov,
študijný program zahraničnej vysokej školy
3
University College Prague – Vysoká škola mezinárodních vztahů a Vysoká škola hotelová a ekonomická s.r.o. odbor zahraničnej vysokej školy český jazyk
Účetnictví a finanční řízení podniku 1.
cudzie št.uzn.tituly udeľ.na vys.šk.univerz.smerov,
študijný program zahraničnej vysokej školy
3
University College Prague – Vysoká škola mezinárodních vztahů a Vysoká škola hotelová a ekonomická s.r.o. odbor zahraničnej vysokej školy český jazyk

Stránka 1 z 1

Exportovať