Zvyšovanie bezpečnosti a kvality v civilnom a vojenskom letectve

Forma podujatia: Konferencia › Medzinárodná (v SR alebo v ČR v svetovom jazyku)
Termín konania: 16.01.2019 - 18.01.2019
Miesto podujatia: Žilinská univerzita v Žiline, zasadačka vedeckej rady fakuty PEDAS, Veľký diel
Usporiadateľ: Katedra leteckej dopravy, fakulta PEDAS, Žilinská univerzita v Žiline
Odborný gestor podujatia: doc. Ing. Andrej Novák, PhD.
Odkaz na stránku konferencie: http://www.kld.uniza.sk
Kľúčové slová: letecká doprava bezpečnosť
Rokovací jazyk: Anglický
Český
Slovenský

Hlavný cieľ

The conference is organized by the University of Žilina, Air Transport Department. The aim of the conference is to promote the presentation of research results of scientists working in the different fields of air transport and to continue to provide a platform to exchange opinions on different aviation-related problems.

The conference will be held in the frame work of the project VEGA 1/0884/12.

Tématické okruhy

-  Aircraft Operation

- Flight Crew Training

- Aircraft

- Air Traffic Management

- Airports

Ďalšie informácie

Kontakt:                                                        Mgr. Juliana Blašková

Katedra leteckej dopravy

Univerzitná 8215/1

010 26 ŽILINA

tel.:  +421 41 513 3451

mail: blaskova@fpedas.uniza.sk

Informáciu o podujatí vložil:
prof. Ing. Andrej Novák, PhD. (andrej.novak@fpedas.uniza.sk)
Posledná aktualizácia: 18.01.2019 15:15

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie